Endüstriyel Tasarım Tescili başvuru aşamaları

1. TPE’ye başvurunun yapılması: Marka Patent Vekili veya buluş sahibi tarafından hazırlanan başvuru dosyası TPE’ne başvuru tarihi, gün, saat ve dakika itibariyle geçerli olmak üzere teslim edilir. Endüstriyel tasarım; başvuru tarihi, gün, saat dakika itibariyle koruma altına alınır. Başvuru sırasında resmi harçların tamamı yatırılabilir. Tüm harçlar tek seferde ve en baştan yatırılırsa işlemler çok daha hızlı olarak seyredecektir. Ücretlerin zamana yayılarak tahakkuk ettiğinde yatırılması tescil sürecini 16-18 aya kadar uzatabilir.
 
2. Uzmana sevk ve inceleme: Gelen evrak kaydından geçen başvuru uzman incelemesine sevk edilir. Uzmanlar, öncelikle başvurunun kanun hükmünde kararnamede belirtilen değerlendirme kriterlerini gözeterek incelemesini yapar. İnceleme sonunda uygun olmayan tespitlerini bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanmak üzere başvuru sahibi veya Vekiline yazı ile bildirir.
 

3. Eksikliğin giderilmesi ve yayın kararı: Başvuru sahibi, eğer kendisinden talep edilmişse süresinde başvuru dosyasındaki eksikliği giderir ve başvurusu bundan sonra değerlendirilerek uygunsa ilk Endüstriyel Tasarım Bülteninde yayınına karar verilir.
 

4. İtiraz süresi: Başvuru üçüncü kişilerin itirazı için altı ay yayında kalır. Bu süre içerisinde üçüncü şahıslar başvurunun yeni olmadığını, başvurunun usulüne uygun olarak hazırlanmadığını ileri sürerek, itiraz ile ilgili belgeleri itiraz süresi içinde Türk Patent Enstitüsüne sunmalıdır.
 

5. İtirazın Başvuru sahibine bildirilmesi: Süresi içinde yapılan itirazlar başvuru sahibine bildirilerek savunması istenir. Başvuru sahibi bu itirazları değerlendirerek başvurusundan vazgeçebilir yada savunmasını yazarak enstitü değerlendirmesine sunabilir.
 

6. Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi verilmesi kararı: TPE, itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmezse veya gelen itirazlara karşı başvuru sahibi kafi delillerle savunmasını vererek haklılığını ispat ederse, belge verilmesi ile ilgili kararını verir ve düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline teslim edilir.
 
sarım Tescili koruma süresi: Başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde istenirse gerekli yenileme harcı yatırılarak her beş yılda yinelemek kaydıyla koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilir.
 

Not: Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi ile ilgili adres ve unvan değişikliği, devir, lisans işlemleri, Türk Patent Enstitüsünün resmi Endüstriyel Tasarımlar siciline işlenmediği takdirde geçerli olmaz.

Share |
Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon