Optimum Patent Hakkında

Optimum Patent Ofisi Danışmanlık Limited Şirketi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel halk ve girişimciler arasında yeterli bilgi ve bilinç oluşturulabilmesi amacıyla bu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

OPTİMUM Patent Ofisi Danışmanlık Limitet Şirketi kişilere ve firmalara şu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermektedir:

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hukuku Osmanlı dönemine kadar kayden dayanmakla beraber 1995 yılına kadar yeterince kuvvetli olarak uygulanamamış ve bu türde hakların korunabilmesine olan inanç gelişememişti. 1995 yılında hızla yürürlüğe giren

ile Türkiye içinde çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hukuku zemini oluşturuldu.

Yeni kanun ve yönetmeliklerle beraber daha önce ülke ekonomisinin büyüklüğüne göre çok az sayıda olan başvurular her geçen gün arttı ve günümüzde aylık olarak yüzün üzerinde patent faydalı model, yüzlerce endüstriyel tasarım ve 5000’e yakın marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından kamuya bildirilmekte.

Son yıllarda önemli gelişmeler gösterse de tescil sistemi hala tüm girişimciler nezdinde bilinir olamamıştır. Bir çok buluş sahibi ya yeterli korunacağına inanmayarak, ya buluşunun patent verilmeye değer olmadığını düşündüğünden ya da bu konudan hiç haberdar olmadığı için tescile başvurmamaktadır.

Bu noktada Türk Patent Enstitüsü nezdinde vekalet işlevi gören bir özel şirket olan biz ve bizim gibi diğer patent ofisleri dernek, vakıf gibi oluşumlarda seminerler veya firmalarda bilgilendirme toplantıları ile konu hakkında bilgilendirmeler yapmakta ve ihtiyacın varlığını belirleyip korunmanın yollarını göstererek gerekli görüldüğünde tescil işlemini gerçekleştirip korumayı sağlamaktadır.

Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon