Patent Tescili

Patent ve Faydalı Model Tescili Alanında Hizmetlerimiz , Türkiye’de patent araştırma, Patent tescili için tarifname hazırlanması, Ulusal patent tescili başvurusu, Faydalı model tescili başvurusu, Avrupa Patenti (EPC) başvurusu, Ulusal aşamaya gelmiş Avrupa patenti için ulusal başvuru işlemleri, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası başvuru, Ulusal aşamaya gelmiş PCT başvurusu için ulusal başvuru işlemleri, Yabancı ülkelerde yıllık sicil kayıt ücreti takibi, Patent/Faydalı Model yıllık sicil kayıt ücreti takibi, Patent izleme, EPOQUE patent araştırma başvurusu, Uluslararası bilgi bankasında patent araştırma, Adres, ünvan, nevi değişikliği işlemleri, Veraset ve İntikal işlemleri

Patent Nedir?

Patent nedir  diye sorulduğu zaman aslında faydalı model nedir diye de sorulmuş olur. Patent nedir sorusu cevaplandırıldığında buluşların 20 yıla kadar buluşçu adına korunmasını sağlayan sisteme ulaşılır fakat patentin ileriki aşamalarından olan inceleme talebinden  …

Patent / Faydalı Model Tescili

Buluşçular başvurularını yaparken PATENT yada FAYDALI MODEL şeklinde başvuru yapabilirler. Bir buluşun mutlaka patent tescili yada faydalı model tescili olması yönünde karar vermek bir çok örnek olayda çok kolay olmamaktadır. Patent olarak başvurulan bir çok …

Türkiye’de Patent Tescili

Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanabilmesi, ekonomiye katkı sağlayabilmesi, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesi için; buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren sistemdir. Üç tür koruma vardır: …

Yabancı Ülkede Patent Tescili

Patent ile elde edilen hak tescil edildiği ülkeyi kapsar. Bir konuda dünyada sadece bir kez patent verilir. Verilen patentin hangi ülkelerde korunma sağlaması isteniyorsa buralarda ayrıca sicile kayıt edilmesi gerekir.Uluslar arası Tescillerde Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) …

PCT Patent Tescili

PCT (Patent Cooperation Treaty) Kapsamında Uluslararası patent tescilleri doğrudan Türk Patent Enstitüsü’ne uluslararası başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. PCT başvurularının amacı yabancı ülkelerde patent tescilini kolaylaştırmaktır. PCT’nin yarattığı …

Avrupa Topluluğu Patenti – EPC

Patent tescillerinin uluslararası işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oluşturulmuş tescil yöntemidir. Avrupa Patenti tescillerinde tescile kadar olan tüm işlemler Avrupa Patent Bürosu tarafından yürütülür. Tescil işlemleri burada tamamlandıktan…