Avrupa Topluluğu Patenti – EPC

Patent tescillerinin uluslararası işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oluşturulmuş  tescil yöntemidir. Avrupa Patenti tescillerinde tescile kadar olan tüm işlemler Avrupa Patent Bürosu tarafından yürütülür.

Tescil işlemleri burada tamamlandıktan sonra başvuru sahibi tescilin geçerli olmasını istediği ülkeler arasında seçim yaparak bu ülkelere dosyanın (gerekiyorsa) çevirisi ile birlikte başvuru yapar.

Topluluk patenti başvurularında araştırma, inceleme ve tescil işlemleri bir kez yapıldığı için diğer tescil türlerine göre en avantajlı yoldur.