Endüstriyel Tasarım İzleme

Endüstriyel tasarım tescilleri aylık yayınlanan resmi endüstriyel tasarım bültenleri ile kamuya duyurulmaktadır. Bültenlerde ürünler resimler ile gösterilmekte ve üçüncü şahıslara bültenlerin yayın tarihinden itibaren üç ay süre ile yayınlara itiraz etme hakkı tanınmaktadır. Endüstriyel Tasarım Tescili İzleme işi özellikle ürünlerin tasarımlarının önemli olduğu sektörlerde kritik öneme sahiptir. Konuyu detaylandırarak açıklamaya çalışalım.

Tasarım Tescili Takibi Neye Yarar?

Ticari faaliyetiniz sırasında tehdit oluşturacak tasarım tescil başvurularına henüz başvuru aşamasındayken itiraz ederek iptalini sağlamak nispeten ucuz ve kolay bir yoldur. Eğer başvuru aşamasındayken bir tasarım tescili başvurusuna itiraz edilemezse sonradan iptal için gidilecek yer mahkemedir. Mahkeme süreçlerinin ne kadar zor ve zaman alan işler olduğu düşünüldüğünde takip ve itiraz yönteminin ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

Türk Patent Tasarım İncelemesi

Endüstriyel tasarımlar çok çeşitli olduklarından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yeni olup olmadıkları yönünden incelenmeleri bazı kısıtlar altında mümkündür.  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun

İnceleme” başlıklı
MADDE 64-…

…(6) Kurum;…

d) Yeni olmadığı tespit edilen,
tasarım tescil taleplerini reddeder.reddedilen tasarım tescil başvuru örneği

denilmektedir. Buradaki kriterin (yeni olmak/yeni olmamak) sınırlı olduğu görülmektedir. Türk Patent yaptığı incelemede tasarımın aynılık düzeyinde benzerini ya da aynısını görürse başvuruyu reddeder.

Fakat bir tasarıma itiraz ederken kanunun 56. maddesinde:

“…b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik şartlarını
karşılamalıdır.”

ifadesine dayanılır. Görüldüğü gibi TürkPatent incelemesinde tasarımın yeni olup olmaması merak edilmekte iken itiraz sırasında ayrıca ayırt edici nitelik taşıyıp taşımadığına da bakılır. Türk Patent incelemesi sırasında yayına engel görülmeyen bir delil itiraz sırasında tasarımın reddedilmesini sağlayabilir.

Bu sebeple tasarım tescili yayınlarının takip edilmesinin ne derece gerekli ve önemli olduğu anlaşılmaktadır. Firmaların yada şahısların aylık endüstriyel tasarım bültenlerini mutlak takip etmeleri gerekir.

Endüstriyel Tasarım Tescili İzleme Nasıl Yapılır?

Tasarım bültenleri aylık olarak Türk Patent internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bülten çok çeşitli tasarımlar içerdiğinden dosyalara tek tek bakmak çok zaman almaktadır. Ofisimizde yardımcı yazılımlar kullanarak belirli meslek alanlarına odaklanarak tasarım takibi yapılmakta müvekkillere zamanında haksız başvurulara müdahale edebilmek için yeterli zaman kazandırılmaktadır.

Optimum Patent Ofisi firmaların haksız yapılan tescil talepleri sebebiyle zarara uğramamaları için talep edenlere aylık tasarım yayını raporları sunmaktadır.

 

Call Now Button