Endüstriyel Tasarım İzleme

Endüstriyel tasarım tescilleri aylık yayınlanan resmi endüstriyel tasarım bültenleri ile kamuya duyurulmaktadır. Bültenlerde ürünler resimler ile gösterilmekte ve üçüncü şahıslara bültenlerin yayın tarihinden itibaren
altı ay süre ile yayınlara itiraz etme hakkı tanınmaktadır.

Endüstriyel tasarımlar çok çeşitli olduklarından Türk Patent Enstitüsü tarafından yeni olup olmadıkları yönünden incelenmeleri mümkün değildir. Tasarımda yenilik dendiğinde tasarımın başvurudan önce dünyanın herhangi
bir yerinde kamuya sunulmamış olması anlaşıldığından ve bu kamuya sunma tüm dünya için takip dilemeyeceğinden tescilde yayınlama ve itiraz ile denetleme yöntemi uygun görülmüştür.  Firmaların yada şahısların aylık endüstriyel tasarım bültenlerini mutlak takip etmeleri gerekir.

Optimum Patent Ofisi firmaların haksız yapılan tescil talepleri sebebiyle zarara uğramamaları için talep edenlere aylık tasarım yayını raporları sunmaktadır.

İnternet sitemizden aylık yayınlanan endüstriyel tasarım bültenleri takip edilebilir. Detaylar için lütfen bilgi alınız