Endüstriyel Tasarım Nedir?

“Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Bir tasarımın tescil edilebilir bir “ENDÜSTRİYEL TASARIM” olarak adlandırılabilmesi için bu tanıma ilave olarak üç temel özelliği içermesi gerekir:

1- Yenilik Özelliği: Tasarımın yeni olması yani; en çok son bir yıl içerisinde kamuya sunulmuş olması gerekir. Bir yıldan eski tasarımlar yenilik özeliğini kaybeder.

2- Ayırt Edici Özellik: Tasarımın aynı özellikteki diğer ürünlerden ilk bakışta farklı olduğunu anlamamızı sağlayan görsel ayrımdır. Bir ürün aynı türdeki diğer ürünlerden farklı değilse yada üzerinde tasarımsal anlamda farklılık yaratılamıyorsa (vida, somun, vs.) endüstriyel tasarım tescili ile koruma altına alınamaz.

3- Sanayiye Uygulanabilirlik: Endüstriyel tasarımın sanayiye uygulanabilir olması yani seri üretilip satılabilmesi gerekir. Tasarım özelliği taşıdığı halde örneğin bir ressamın sanat eseri sanayiye uygulanamayacağından endüstriyel tasarım tesciline de konu olmaz.