Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım tescilinin ürünün yada kataloğunun üzerine belirtilmesi zorunlu mudur?

Endüstriyel Tasarım Tescillerinin ürün, ambalajı yada katalog üzerinde belirtme zorunluluğu yoktur. Tesciller enstitü tarafından onaylanıp ilan edildikten ve altı aylık itiraz süresi beklendikten sonra herkes tarafından bilindiği hukuken kabul edilir.

Bir tecavüz durumunda tecavüz ettiği iddia edilenin bilgisinin olmadığını söylemesi bir anlam ifade etmez. Fakat tasarım hak sahibinin bu hakkını gerektiğinde kullanacağını ve ihtiyaç duyanların enstitü nezdinde araştırma yaparak tescilin gerçekliğini kontrol edebileceği anlamında tescil bilgisinin ürün, katalogu veya ambalajı üzerinde belirtilmesi büyük yararlar sağlamaktadır.