Endüstriyel tasarım tescili koruması ürünlerin estetik görünümlerinin koruma altına alındığı bir tescil türüdür, Endüstriyel tasarım tescili ile markayı ya da ürünün herhangi bir teknik özelliğini koruyamayız. Eğer bir ürün tamamiyle teknik bir fonksiyonun yerine getirilmesi kastıyla üreetilmiş ve üzerinde ayırt edici bir estetik tasarım yoksa tasarım tescili ile de korunmaz.

Neler Tasarım Tescili İle Korunur?

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu tasarımların tescil ile korunamayan özelliklerini tanımlarken 58. madde içeriğinde aşağıdaki ifadeye yer verir.

Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller
MADDE 58-…

(4) Aşağıda belirtilen hâller koruma kapsamı dışındadır:…

…b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri…

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Olmayacak Tasarımlar
Bütünüyle teknik zorunluluklar neticesinde ortaya çıkmış ürünler tasarım tescili ile korunmaz

Resimde görülen ürünler dikkate alındığında tüm görsel özelliklerinin teknik zorunluluklar içerdiği hemen anlaşılabilir. Bu durumda ürün üzerinde tasarımcıya tasarım yapacak bir alan bırakmamaktadır. Böyle bir ürün eğer teknik özellikleri bakımından bir yenilik içeriyorsa patent ya da faydalı model tesciline konu edilebilir ama endüstriyel tasarım tescili koruması imkanı yoktur.

Tasarımlar teknik fonksiyonu sebebiyle zorunlu olan fakat tasarımcıya tasarım yapabilme imkanı da sağlayan bir yapıda olabilir. Bu durumda değerlendirme farklı şekilde yapılmalıdır.

Tescil Edilebilir Endüstriyel Tasarım

Resimde görülen ürünlerden birincisi standart bir üçlü fiş görünümüdür. Ölçüleri ve şekli zorunludur ve başka şekilde üretildiğinde standardın dışına çıkılmış olacağından işlevini yerine getiremeyebilir. Dolayısıyla ürünün tasarım tesciline konu edilmesi mümkün olmayacaktır fakat şekil 25’e bakıldığında her ne kadar üçlü fiş giriş bölümü hala tasarım tesciline konu edilemezse de ürünün kalan kısımları bir tasarımsal ayırt edicilik göstermektedir ve ürünün yarattığı bütünsel etki bir tasarım tescili korumasına konu edilebilir.

Tasarımların Benzer Olduğuna Nasıl Karar Verilir?

Tasarım tescili başvurularında ya da bir diğer ürünle tasarımsal olarak benzerlik konusu değerlendirilirken buna dikkat edilmesi aydınlatıcı olur. Gündelik olarak karşılaştığımız önemli sorunlardan biri patent konularının tasarım tescili ile korunmaya çalışılmasıdır. Patent tescilleri tasarım tescillerine göre daha yüksek maliyetli işlemler olduğundan bazı başvuru sahipleri aradaki farkı bilememenin sonucu olarak patente konu edilmesi gereken teknik buluşu tasarım tescili ile korumaya çalışmaktadır. Yeni ürünlerinizin hangi korumalardan yararlanacağı konusunu mutlaka bir patent vekili ile tartışmanızı tavsiye ederiz.

Nelerin Endüstriyel tasarım tescili ile korunabileceği konusundaki sorularınız için bize ulaşın.

 

Call Now Button