Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili Alanında Hizmetlerimiz Endüstriyel tasarım tescilleri içinde araştırma Türkiye’de endüstriyel tasarım tescili başvurusu Yurtdışında endüstriyel tasarım araştırma Yurtdışında müstakil endüstriyel tasarım tescili başvurusu Lahey Anlaşması kapsamında uluslararası endüstriyel tasarım tescili başvurusu Endüstriyel tasarım tescili yenileme Resmi bültenlerde endüstriyel tasarım yayınları takibi Yayınlanan endüstriyel tasarım tescillerine karşı itiraz işlemleri Yapılan itirazlara karşı savunma hazırlanması Endüstriyel tasarım tescili devir işlemleri Adres, ünvan, nev’i değişikliği işlemleri

Veraset ve intikal işlemleri
Endüstriyel tasarım tescili konulu hukuki hizmetler (açılan davada savunmanın üstlenilmesi, tecavüzün tespiti, giderilmesi, tazminat davaları, … )

Endüstriyel Tasarım Nedir? 

“Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Bir tasarımın tescil edilebilir bir “ENDÜSTRİYEL TASARIM” olarak …

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescillerinin ürün, ambalajı yada katalog üzerinde belirtme zorunluluğu yoktur. Tesciller enstitü tarafından onaylanıp ilan edildikten ve altı aylık itiraz süresi beklendikten sonra herkes tarafından bilindiği hukuken kabul edilir. Bir tecavüz durumunda tecavüz ettiği iddia edilenin …

Yabancı Ülkede Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarımlar bu tür başvuru kabul eden ülkelerde tescil edilebilir. Fakat yabancı ülkede tescil için tanınmış süre aşılmamalıdır. Rüçhan Hakkı denen yabancı ülkede başvuru yapma hakkı endüstriyel tasarımlar için 6 (Altı) aydır. Türkiye’de yapılan başvuruya dayanarak altı ay içinde tescil sahipleri ilaveülkelerde başvuru …

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili (RCD) nedir?

Bir kez başvuru yapılarak Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerede tasarım tescili yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş bir tescil organizasyonudur. Topluluk tasarımı uygulamasından önce tasarım tescili yapacak olan başvuru sahipleri her bir ülkede tek tek başvuru yapmak zorundaydı. …

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İÇİN LAHEY (HAGUE) SİSTEMİ

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili için Lahey (HAGUE) Sistemi
Endüstriyel Tasarım tescillerinin uluslararası tescilini kolaylaştırmak amacıyla marka tescillerinde kullanılan Madrid Sistemine benzer şekilde Lahey Sistemi (hague system) oluşturulmuştur. Başvuru sahipleri …

Endüstriyel Tasarım İzleme

Endüstriyel tasarım tescilleri aylık yayınlanan resmi endüstriyel tasarım bültenleri ile kamuya duyurulmaktadır. Bültenlerde ürünler resimler ile gösterilmekte ve üçüncü şahıslara bültenlerin yayın tarihinden itibaren
altı ay süre ile yayınlara itiraz etme hakkı tanınmaktadır.