Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili için Lahey (HAGUE) Sistemi

Endüstriyel Tasarım tescillerinin uluslararası tescilini kolaylaştırmak amacıyla marka tescillerinde kullanılan Madrid Sistemine benzer şekilde Lahey Sistemi (hague system) oluşturulmuştur. Başvuru sahipleri Bu sistemi kullanarak tek bir başvuru ile sisteme üye olan ülkelerede uluslararası tasarım tescili yapabilirler. ,

Lahey Sistemi uygulaması kolay ve maliyeti son derece düşük bir tescil yoludur. Önceki durumda başvuru sahipleri tasarım tescili istedikleri ülkelerde tek tek başvuru yaparak her bir ülkede vekalet ücreti ödemek durumunda kalıyordu. Lahey Sistemi uygulamasında bir başvuru Ulusal ofis(TPE) eliyle kabul edilmekte ardından uluslararası tescil ofisine ulaştırılmakta ve buradan ilgili ülkelere gönderilmektedir.

Sisteme üye ülkeler:

Afrika Fikri Sınai Haklar Organizasyonu (AIPO)
Arnavutluk
Ermenistan
Azerbaycan
Bosna Hersek
Botswana
Bulgaristan
Hırvatistan
Danimarka
Mısır
Estonya
Avrupa Birliği (RCD)
Fransa
Gürcistan
Almanya
Gana
Macaristan
İzlanda
Kırgızistan
Latviya
Lihtenştayn
Litvanya
Moğolistan
Namibya
Norveç
Polonya
Moldova
Romanya
Sao Tome and Principe
Sırbistan
Singapur
Slovenya
İspanya
Umman Sultanlığı
İsviçre
Suriye
Makedonya
Türkiye
Ukrayna