Faydalı model tescili ile endüstriyel tasarım tescili arasında ne fark vardır?

faydalı model endüstriyel tasarım farkı nedir sorusu sıkça karşılaştığımız bir sorudur. Yeni ürün geliştirenler çoğu zaman aradaki farkı tespit edemeyerek yanlış başvuru yaparak hak kaybına uğramaktadır. Faydalı Model patent tescilinin bir alt türü olarak uygulanan, teknik buluş ve geliştirmelerin koruma altına alındığı bir tescil türü iken endüstriyel tasarım tescili ürünlerin dıştan görülebilen estetik özelliklerinin koruma altına alındığı bir tescil türüdür.

Faydalı model ürünün yalnızca yeni olan teknik özelliklerini korurken endüstriyel tasarım tescili ürünün yalnızca estetik görünümü ile ilgilenir. Bunu örnekle detaylı anlatalım.

Endüstriyel Tasarım Koruması

endüstriyel tasarım örnek
Örnek endüstriyel tasarım tescili resmi

Resimde görünen motosiklet motosikleti diğer motosikletlerden ayırt etmemizi sağlayan estetik özelliklerinin korunması için endüstriyel tasarım olarak korunmuştur. Motosiklet aynı zamanda çok sayıda teknik özelliğe sahip olabilir. Endüstriyel tasarım tescili bunlarla ilgilenmeyecektir. Resimde görünüyor olsa da örneğin motosikletin oturma bölümü ile ya da motor ile ilgili teknik özellikler söz konusu olabilir. Endüstriyel tasarım tescilini kullanarak bu özellikleri ürünlerinde kullananlara engel olamaz. Tescil sahibi endüstriyel tasarım tescili ile motosikleti ile aynı estetik görünüme sahip diğer motosikletlere müdahale edebilir.

Ayrıca tescil edilmiş motosiklet ile aynı görünüme sahip ama başka teknik özelliklerle üretilmiş bir motosiklete de tescili ile engel olabilecektir. Diğer taklit motosikleti üreten, alan, satan, ticari olarak elinde bulunduran hiç kimse bu motosiklet tescilli motosikletten “………..” özellikleri ile farklıdır diyerek kendisini savunamaz.

Faydalı Model Koruması

Faydalı Model Tescili Örnek
Faydalı Model Tescili Örneği

Resimde gösterilen buluş ortadan sepetli bir bisiklet ya da motosiklettir. Buluşun temel özelliği bir sepetin 1 numara ile gösterilen sele ve 3 numara ile gösterilen tutamaç arasında yerleşik olmasıdır. Burada seçilen örneğin yeni ya da tescilli olup olmaması ile ilgilenmemekteyiz. Yeni ve tescilli olduğunu varsayalım ve karşılaştırmamıza bu şekilde devam edelim.

Faydalı model resmine bakıldığında aslında bu ürünün de bir estetik görünümünün olduğu fark edilmektedir. Örnek bir soru olarak sepetin 3 numaralı tutamacın resme göre sağına ya da 1 numaralı selenin resme göre soluna yerleştirilse ve kalan herşey aynı görünümde olarak başka biri tarafından üretimi, ticareti, ticari olarak elde bulundurulması söz konusu olsa ne olur? Faydalı model taklit edilmiş olur mu?

2 numaralı sepet 1 ve 3 numaranın arasında yerleşik olmadığı sürece bir taklit söz konusu olmayacaktır. Bu değerlendirme sırasında estetik görünüm dikkate alınmaz.

Başka bir durumda 1, 2, ve 3 numaralı parçalar aynen bu sıra ile yerleştirilse ama sepet silindir şeklinde olsa taklit durumundan kurtulmuş olur muydu? Hayır taklit durumu devam ederdi çünkü buluşta sepetten sepet olarak bahsedilmekte ve sepetin dörtgensel kübik bir şekilde olmasının zorunlu bir özellik olduğundan bahsedilmemektedir. Dolayısıyla ürünün dışsal estetik görünümünde yapılacak değişiklikler 1, 2, 3 sıralaması değişmedikçe bir anlam ifade etmeyecek taklit durumu devam edecektir.

Bir de seyrek olarak ürünün hem yeni teknik özelliklere sahip olduğu hem de tasarım olarak yeni olduğu durumlar söz konusu olabilir. Bir ürün tek bir belge ile korunmak zorunda değildir. Bir ürün üzerinde birden çok tasarım tescili ya da birden çok patent, faydalı model tescili bulunabilir. Belge türü ve başvuru sayılarına Marka Patent Vekili ile görüşerek karar verilmesi gerekir.

Görüldüğü gibi faydalı model endüstriyel tasarım farkı nedir sorusuna doğru cevabı bulmak yeni ürün geliştiren tacirlerin cevabını bilmesi gereken hayati sorulardan biridir.

Yeni ürünlerinizin nasıl korunabileceği konusunda bilgi almak için bize ulaşın.

Call Now Button