Optimum Patent Ofisi

Hakkımızda

Optimum Patent Ofisi Danışmanlık Limited Şirketi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel halk ve girişimciler arasında yeterli bilgi ve bilinç oluşturulabilmesi amacıyla bu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

OPTİMUM Patent Ofisi Danışmanlık Limited Şirketi kişilere ve firmalara şu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermektedir:

Patent Tescili

Faydalı Model Tescili

Marka Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Coğrafi İşaret Tescili

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Koruma ve Takip

Hukuki Sorunlarla İlgili Danışmanlık ve Takip

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hukuku Osmanlı dönemine kadar kayden dayanmakla beraber 1995 yılına kadar yeterince kuvvetli olarak uygulanamamış ve bu türde hakların korunabilmesine olan inanç gelişememiştir. 1995 yılında hızla yürürlüğe giren;

551 sayılı patent haklarının korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

556 sayılı markaların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve

4128 sayılı uygulanacak cezalara ilişkin kanun

ile Türkiye içinde çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hukuku zemini oluşturuldu.

10 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile KHK’lar dönemi sona ermiş ve daha güçlü bir hukuksal zemin sağlanmıştır.

Son yıllarda önemli gelişmeler gösterse de tescil sistemi hala tüm girişimciler nezdinde bilinir olamamıştır. Bir çok buluş sahibi ya yeterli korunacağına inanmayarak  ya buluşunun patent verilmeye değer olmadığını düşündüğünden ya da bu konudan hiç haberdar olmadığı için tescile başvurmamaktadır.

Bu noktada Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekalet işlevi gören bir özel şirket olan biz ve bizim gibi diğer patent ofisleri dernek, vakıf gibi oluşumlarda seminerler veya firmalarda bilgilendirme toplantıları ile konu hakkında bilgilendirmeler yapmakta ve ihtiyacın varlığını belirleyip korunmanın yollarını göstererek gerekli görüldüğünde tescil işlemini gerçekleştirip korumayı sağlamaktadır.