Marka Patent Tescili

Marka tescili yerine marka patentiisim patenti, isim tescili gibi adlandırmalar kullanılmaktadır. Doğrusu “MARKA TESCİLİ” olmakla beraber ne söylenmek istendiği anlaşıldığından “MARKA PATENT” dendiği zaman da çok yanlış bir ifade kullanılmış olmaz.

Markanın patenti ile Türkiye sınırları içinde belirli bir yada daha fazla meslek alanında markaya koruma sağlanmış olur.

!0 yıl süren marka koruması on yılın bitiminin altı ay öncesinden itibaren marka yenileme talebi yapılırsa koruma süresi on yıl daha uzar.

Markalar 10 yılda bir yenilenerek ömrünü devam ettirir. Hemen marka patenti için tıklayınız