MARKA TESCİLİ

Marka tescili bir ticari faaliyetin en hayati dayanağıdır. Kişilerin kimlik kayıtları gibi markalar da onları diğer ticari girişimlerden ayırt etmemizi sağlayan kimlik belgeleridir. Aynı alanda faaliyet yürüten iki firmayı birbirinden ayırt edebilmek için kullanacağımız yegane araç firmaların markalarıdır.

Firmalar tüm itibari birikimini markaları üzerinden biriktirir. Örneğin faaliyeti yıllara dayanan bir firma çoğu zaman bir isim değişikliği ile başladığı noktaya döner. Bu sebeple markaların tescili işlerine özen göstermeliyiz. Tescil görevini erteleyerek muhtemel sıkıntıların kaynağı haline gelmemesi için çaba göstermeliyiz. Marka tescilinin en temel fonksiyonlarını iki bölümde açıklarız:

  1. Marka tescili ile girişim ticari faaliyetini güvence altına almış olur. Bu sayede artık başkalarının kendisine karşı marka hakkına tecavüz iddiası ihtimalini ortadan kaldırır.
  2. Girişimci marka tescili sayesinde başkalarının markayı haksız bir şekilde kullanmasını da engeller.

Bunların yanında markanın güven yaratma fonksiyonunu da hatırlatmak gerek. Tüketici tescilli bir marka taşıyan bir ürün ya da hizmetle karşılaştığında kimle muhatap olduğunu bilir. Dolayısıyla bir sorun yaşadığında ulaşacağı bir muhatap olduğunu bilmenin rahatlığı ile satın alma işlemini yapar. Markasız ya da sahipsiz markalı bir ürün ise en fazla tek seferlik tüketim fırsatı yaratacaktır. Anonim bir üründen şikayet etme imkanı da yoktur. Öte yandan memnun kaldığımız markası olmayan ürünü bir daha temin etme imkanı da meçhuldür.

Marka Tescili Başvurusunu Ne zaman Yapalım?

Bir marka tescili için en ideal zaman markayı kullanmaya başlamadan önceki zamandır. Başvuru sahipleri her marka başvurusunu tescille sonuçlandırmıyor. Özellikle bizim gibi profesyonel marka vekillerinden yardım almadan yapılan başvuru sayılarının son yıllarda arttığını görüyoruz. Bu durumda başvuru sayısı artıyor ama tescil sayısı düşüyor.

Son yıllarda marka tescil başvurularının tescil ile tamamlanmama oranı neredeyse yarıya yakındır. Dolayısıyla tescil başvurusu yaptığınız marka reddedildiği zaman sadece başvuru harcını kaybetmiş olmazsınız. Bunun yanında bir de tabela, ambalaj, reklam, tanıtım, vs. gibi masraflar da yaptıysa başvuru sahibinin uğradığı zarar katlanarak artmaktadır. Tescili tamamladığını zannederek işine devam eden kişilerin durumu da ayrı bir sorundur.

Marka tescil başvurusu eğer mümkünse o marka ile ilgili ticari faaliyet başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu yolla belki ticaretimize zarar verecek olan markayı baştan tespit etmiş oluruz. Dolayısıyla başka zararlardan da kendimizi koruma şansımız olur.

marka tescili

 

Marka Tescili Başvurusunu Ne zaman Yapmayalım?

Ne zaman kullanacağımızı ya da kullanıp kullanmayacağımızı bilmediğimiz marka için tescil başvurusu yapmak da risklidir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde

“Markanın kullanılması
Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil
edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde
kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”

denir. Firmalar herhangi bir zamanda ihtiyaç olursa kullanmak üzere markaları tescil edebiliyorlar. Çalışma hayatında bu yöntem büyük kolaylık yaratabilmektedir ama marka tescil edilmiş ve üzerinden beş yıldan fazla zaman geçmişse mahkeme yoluyla markanın iptali istenebilir.

Marka Tescili Nasıl İptal Edilir

Bunun yanında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Türk Patent ve Marka Kurumuna da markaların kullanmama sebebiyle iptali için yetki vermiş bulunmaktadır. Markaların iptal yetkisinin Türk Patent Kurumuna verilmiş olması radikal bir karar olduğundan yasada bu yetkinin yedi(7) yıl erteleme ile yürürlüğe gireceği ilan edilmiştir. 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren markaların kullanmama sebebiyle kısmen ya da tamamen iptali için mahkemeye gitmek gerekmeyecek Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmak yeterli olacaktır.

Depolama maksadıyla marka tescili yapanlar için bu durum göz önünde bulundurulmalı belirsiz vadelerde belki kullanılacak markalar için başvuru yapmak konusu dikkatle değerlendirilmelidir.

Marka tescili konusunda daha detaylı bilgiler için bize ulaşın.

Call Now Button