MARKA TESCİLİ

Marka tescili bir ticari faaliyetin en hayati dayanağıdır. Kişilerin kimlik kayıtları gibi markalar da onları tanıyıp diğer ticari girişimlerden ayırt etmemizi sağlayan kimlik belgeleridir. Aynı alanda faaliyet yürüten iki firmayı birbirinden ayırt edebilmek için kullanabileceğimiz yegane araç firmaların markalarıdır.marka tescili

Firmalar tüm itibari birikimini markası üzerinden biriktirir. Söz gelimi, faaliyeti yıllara dayanan bir firma çoğu zaman bir isim değişikliği ile başladığı noktaya dönebilmektedir. Bu sebeple markaların tescili işlerine özen gösterilmeliyiz ve erteleyerek muhtemel sıkıntıların kaynağı haline gelmemesi için çaba göstermeliyiz. Marka tescilinin en temel fonksiyonlarını iki bölümde özetleyebiliriz:

  1. Marka tescili ile girişim ticari faaliyetini güvence altına almış olur ve artık başkalarının kendisine karşı marka hakkına tecavüz iddiasını ortadan kaldırır.
  2. Girişimci marka tescili sayesinde başkalarının markayı haksız bir şekilde kullanmasını engelleyebilir.

Bunların yanında markanın güven yaratma fonksiyonu da unutulmamalıdır. Tüketici tescilli bir marka taşıyan bir ürün ya da hizmetle karşılaştığında kimle muhatap olduğunu bilir ve bir sorun yaşadığında ulaşabileceği bir muhatap olduğunu bilmenin rahatlığı ile satın alma işlemi yapabilir. Markasız ya da kökeni belli olmayan bir marka taşıyan ürün ise en fazla tek seferlik bir tüketim fırsatı yaratacaktır. Anonim bir üründen şikayet edilemeyeceği gibi memnun kalındığında devamlılığından da emin olmak mümkün olmaz.

Marka Tescili Başvurusunu Ne zaman Yapalım?

Bir marka tescili için en ideal zaman markanın kullanılmaya başlanmasından önceki zamandır. Yapılan her başvuru tescil ile sonuçlanmamaktadır. Özellikle bizim gibi profesyonel marka vekillerinden yardım almadan yapılan başvuru sayılarının son yıllarda artması ile tescil ile tamamlanmayan başvuru sayısı da artmaktadır. Bugünlerde marka tescil başvurularının tescil ile tamamlanmama oranı neredeyse yarıya yakındır. Dolayısıyla, tescil için başvurusu yapılmış marka reddedildiği zaman bu kaybın yanı sıra bir de tabela, ambalaj, reklam, tanıtım, vs. gibi masraflar da yapılmış ise başvuru sahibinin uğradığı zarar katlanarak artmaktadır.

Marka tescil başvurusu eğer mümkünse o marka ile ilgili ticari faaliyet başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu şekilde belki de reddedilecek bir başvuruyu henüz ticari faaliyete başlamadan fark etmiş ve başka zararlardan kendimizi korumuş oluruz.

Marka Tescili Başvurusunu Ne zaman Yapmayalım?

Ne zaman kullanılacağı ya da kullanılıp kullanılmayacağı belli olmayan marka için tescil başvurusu yapmak da riskli olabilir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde

“Markanın kullanılması
Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil
edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde
kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”

denir. Firmalar herhangi bir zamanda ihtiyaç olursa kullanmak üzere markaları tescil edebiliyorlar. Çalışma hayatında bu yöntem büyük kolaylık yaratabilmektedir ama marka tescil edilmiş ve üzerinden beş yıldan fazla zaman geçmişse mahkeme yoluyla markanın iptali istenebilir.

Marka Tescili Nasıl İptal Edilir

Bunun yanında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Türk Patent ve Marka Kurumuna da markaların kullanmama sebebiyle iptali için yetki vermiş bulunmaktadır. Markaların iptal yetkisinin Türk Patent Kurumuna verilmiş olması radikal bir karar olduğundan yasada bu yetkinin yedi(7) yıl erteleme ile yürürlüğe gireceği ilan edilmiştir. 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren markaların kullanmama sebebiyle kısmen ya da tamamen iptali için mahkemeye gitmek gerekmeyecek Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmak yeterli olacaktır.

Depolama maksadıyla marka tescili yapanlar için bu durum göz önünde bulundurulmalı belirsiz vadelerde belki kullanılacak markalar için başvuru yapmak konusu dikkatle değerlendirilmelidir.

Marka tescili konusunda daha detaylı bilgiler için bize ulaşın.

Call Now Button