Multimedya markası Avrupa Fikri Sınai Haklar Ofisi tarafından kabul edilerek hayatımıza girmiş oldu. EUIPO ilk olarak bir multimedya markasının tescilini kabul etti. Bu tescil kararı ile birlikte geleneksel olmayan markalar listemize bir marka türü daha eklenmiş oldu.

Aşağıdaki linke tıklayarak, Multimedya Markası‘nın videosuna ulaşabilirsiniz.

EU 18 061 546

Multimedya Markası Nedir

Multimedya markası aynı anda ses, görüntü, hareketli görüntü, yazı, figür gibi ögelerin bir kombinasyonundan oluşan bir markadır. Saydığımız ögelerin her biri zaten tescil edilebilir işaretler olsa da bunların bir kombinasyonu bugüne kadar tescil edilmemişti fakat konumuz olan tescille bu  da mümkün hale geldi.

Marka başvurusu bir marka patent ofisi olan Hollanda merkezli Chiever B.V. tarafından yapıldı. Marka içeriği ve sınıf açıklamalarına bakıldığında markanın doğrudan doğruya bir ticari amacın ötesinde multimedya markası tesciline ulaşılması amacını taşıdığı, daha çok deneysel bir amaç barındırdığı görülmektedir. Aşağıdaki resimlerin içeriğinden bu durum bir ölçüde anlaşılabilir.

Multimedya markası - multimedia mark
BOIP Benelux Sınai mülkiyet hakları ofisinin kısaltmasıdır. Kohlsaat classification corner ve 9, 16, 41 sınıflandırmaya dair işaretleri temsil eder.

 

multimedya markası-multimedia mark
Super Simon tescili talep edilen markadır

 

multimedya markası, multimedia mark, optimum patent
Chiever başvuru sahibi firmadır.

Başvuru ilk incelemede reddedilmiş

Marka başvurusunu inceleyen uzman başvuruyu ayırt edici olmadığı gerekçesi ile reddetmiş. Uzmana göre:

  • Marka karmaşık olduğu için ortalama tüketici neyi hatırlayacağını bilemez
  • Ortalama tüketici bir reklamın sunumunda olduğu gibi sonuçta bir ana fikrin sunumuna ulaşamadığından çizgi videoyu izlediğinde bunu belirli bir ticari ürün ya da hizmetle ilişkilendiremez.

Başvuru sahibi bu karara karşı itirazını bildirmiş ve itirazı inceleyen birim aşağıdaki görüşlerle tescilin verilmesi kararını yayınlamıştır.

EUIPO İtirazlar Kurulu (BoA) Kararı Özeti

“İtiraz edilen işaret, ana karakteri ‘Süper Simon’ın uçarak bir tatil yerine uçtuğu, hareket, yazı, figür ve ses öğelerinden oluşan çizgi roman tarzında kısa filmdir. İncelemeyi yapan uzmanın bulgularının aksine, Temyiz Kuruluna (BoA) göre, başvurulan multimedya işareti; kitaplar (Sınıf 16), şarap (Sınıf 33) ve kültürel aktiviteler; klasik müzik icraları ve dinlenme (41. Sınıf) sınıfları ile ilgili olarak ayırt edicidir.

İlk olarak, BoA, karmaşıklığın (complex), EUTMR Madde 7(1)(b) uyarınca işaretin ayırt edici olmadığını kabul etmek için bir argüman olamayacağına dikkat çeker. Bir multimedya işareti doğası gereği karmaşıktır. Başvuru – ‘multi’ ön ekiyle belirtildiği gibi -çeşitli görüntü ve ses unsurlarını içeren bir işaretle ilgilidir. BoA, ilgili kamuoyunun bu animasyon videonun belirli bir girişimden kaynaklandığını tespit edememesi için hiçbir neden görmemektedir.

İkinci olarak BoA, bir markanın ayırt edici olması için mal üreticisinin veya hizmet sağlayıcının kimliğine ilişkin bilgi vermesinin gerekli olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, bir multimedya markasının video olması, otomatik olarak bir TV reklamıyla karşılaştırılacağı anlamına gelmez. Bir reklamın ve markanın farklı amaçları vardır; birincisi mal ve hizmetlerin satışını teşvik etmek, ikincisi ise bu mal ve hizmetlerin ticari kaynağının belirlenmesini sağlamak ve başka bir ticari menşeden olanlardan ayırt edilmesini sağlamaktır.

Üçüncüsü, incelemeyi yapan uzmanın işaretin mal ve hizmetlerle açık bir bağının bulunmadığı yönündeki gerekçesi de kabul edilemez. Bir marka tam olarak mal ve hizmetlere (münhasır) bir bağlantı içermediği ölçüde ayırt edicidir. Ayrıca, markanın malların şeklinden oluştuğu durumlar dışında, mallar veya hizmetler markanın bir parçası değildir.”

Son olarak, teknolojinin ve dijital pazarlamanın gelişmesiyle birlikte, mallara multimedya işaretleri de yerleştirilebilir. Dijital paketleme zaten bir vakıadır. Örneğin, şarapların sadece şişe üzerinde bir QR kodu olması değil, aynı zamanda şarap etiketinin kendisinin de tüketici tarafından akıllı telefonu aracılığıyla taranması ve böylece kısa filmin gösterilmesi mükemmel bir şekilde mümkündür. Filmlerin marka olarak tescil edilmesi hala oldukça yeni ve istisnai bir durum olmasına rağmen, bu markaların mal ve hizmetlerin ticari menşeinin bir göstergesi olduğu hemen anlaşılıyorsa, böyle markaların tescili göz ardı edilmemelidir.

Geleneksel Olmayan Markalar Nelerdir?

Ticari hayat geliştikçe yeni marka türleri hayatımıza girdi. Kelime, kelime+şekil ya da şekil markalarının yanında artık farklı özellikleri ile tescile konu olan markalar bulunuyor. Bunları:

  • Üç boyutlu markalar üç boyutlu marka optimum patent
  • Renk Markası renk markası optimum patent
  • Ses Markası ses markası optimum patent
  • Hareket Markası hareket markası optimum patent
  • Pozisyon/Konum Markaları pozisyon-konum markası optimum patent
  • Desen Markaları desen markası optimum patent

Geleneksel olmayan markalar hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

 

 

Call Now Button