Patent Tescili / Faydalı Model Tescili

Buluşçular başvurularını yaparken PATENT yada FAYDALI MODEL şeklinde başvuru yapabilirler. Bir buluşun mutlaka patent tescili yada faydalı model tescili olması yönünde karar vermek bir çok örnek olayda çok kolay olmamaktadır. Patent olarak başvurulan bir çok buluş aslında faydalı model olarak da tescil edilebilir. Ayrıca faydalı model olarak yapılan başvuruların aslında patent olabilme özelliği taşıdığı söylenebilir.

Bu konuda verilecek en yanlış karar şu olur:

Eğer buluş dünya araştırılsa yeni olmadığı görülecek bir buluş ise başvuru ne patent ne de faydalı model olarak yapılmamalıdır. Başvuru sahipleri yurtdışında gördükleri fakat Türkiye’de henüz uygulama alanı bulamamış yenilikleri özellikle faydalı model tescili için başvuru konusu yapabilmektedir. Bu yöntem yargı çevrelerinde ve piyasada bir tescil türü olarak faydalı model yönteminin itibarına zarar verdiği için uzun vadede belge türüne karşı önyargı biriktirmektedir.

Buluşçuların en önce buluşlarının yeniliğine emin olmaları devamında faydalı model yada patent yolunu seçme kararı vermeleri en doğru yöntem olur.

Patent ve Faydalı Model başvuruları aynı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanmış olduğundan birçok bakımdan aynı özellikleri taşırlar. Aralarındaki temel farklar:

Patent 20 yıl koruma sağlar Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar
Patent işlemleri 20-30 ay sürer Faydalı Model İşlemleri 10-15 ayda tamamlanır
Patent başvurusunda araştırma yapılarak patent verilir Faydalı Model başvurusunda patent başvurularındaki kadar detaylı araştırma yapılmaz
Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller patent ile korunur Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller faydalı model ile korunamaz
Patent tescili için buluş basamağının varlığı aranır Faydalı model başvurusunda buluşun yeni olması yeterlidir