Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı nedir?

Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Paris Anlaşması’na dahil diğer ülkelerde başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.

Ulusal patent ve faydalı model başvurularında yabancı ülkede başvuru yapabilmek için verilen rüçhan süresi 12 aydır. Bu süre PCT ve EPC başvurularında değişir.