Marka Yenileme

Marka yenileme işlemi yapıldıkça markalar tescilli olarak devam ederler. Türkiye’de marka tescilleri 10 yıl için verilir. Dolayısıyla, tescil edilen bir marka süresinde yenilenmezse tescilden doğan hak sona ermiş olur ve marka artık başkalarının da tescil edebilmesi için serbest kalır. Marka Tescil Yenileme

Marka Yenileme Neden Yapılır?

Eğer markalar sonsuz olarak tescil edilseydi bir marka bir kez tescil edildikten sonra sahibi ticari hayattan çekilse, firma kapansa, marka sahibi şahıs ise hayatını kaybetse dahi marka devam edebilirdi. O zaman, markayı gerçekten kullanmak isteyen diğer kişiler bir daha böyle bir haktan mahrum kalırdı. Sonuç olarak, bir süre sonra tescil edilebilecek markalar da tükenip yeni markaların tespiti giderek zorlaşır.

Marka tescillerinin en azından 10 yılda bir yenilenme zorunluluğunun olması sayesinde kullanılmayan markaların atıl kalmaları önlenmiş bu sayede, serbest kalan markaların yeniden ticari hayatta kullanımlarının imkanı oluşturulmuştur.

Sistem markasını aktif olarak kullanan tescil sahiplerini de yenileme işlemi ile korumaktadır. Markasını yenileyen tescil sahibi ilave 10 yıl daha bu hakkın devamını sağlamış olur.

Marka Yenileme Nasıl Yapılır?

Marka tescil yenileme işlemi markanın başvuru tarihi temel alınarak hesaplanır.

marka tescil yenileme

 

Tescilli markanın “koruma tarihi” ne 10 yıl eklenerek yenileme için son tarih hesaplanır. Eğer markanın koruma tarihinde 18.04.2012 başlangıç tarihi olarak görünüyorsa bu tarihe 10 yıl eklenerek 18.04.2022 tarihine ulaşılır. Markanın yenileme işleminin normal olarak yapılabilmesi için son tarih 18.04.2022 olarak belirlenmiş olur.

Yenileme tarihi bir günün tarihi değil bir zaman aralığıdır. Örneğimize göre koruma tarihinin son günü 18.04.2022 olan marka bu tarihten 6 ay öncedeki tarihten itibaren bu tarihe kadar yenilenebilir. Örnek olarak koruma tarihinin sonu 18.04.2022 olan marka 18.10.2021-18.04.2022 aralığında yenilenebilir. Görüldüğü gibi, markanın yenilenmesi için tanınan süre 6 aydır.

Marka En Son Hangi Tarihe Kadar Yenilenebilir?(Marka Cezalı Yenileme)

Markanın en son yenileme tarihini hesaplamak için koruma tarihine 10 yıl ekledikten sonra ulaştığımız tarihe 6 ay ekleyerek ulaşırız. Yukarıdaki örnekten hesaplarsak koruma tarihi 18.04.2012 olan markaya 10 yıl ekleyerek 17.04.2022 tarihine ulaşırız. Bu tarihe 6 ay eklersek 18.10.2022 tarihine ulaşırız ki, bu tarih markanın yenilenebilmesi için son tarihtir. 10 yıllık koruma süresi sona erdikten sonra 6 aylık cezalı yenileme süresinde de yenilenmeyen marka hükümden düşer ve artık tescilli değildir. Bu tarihten itibaren isteyen herkes markanın tescili için başvuru yapıp tescili kendisi adına alabilir.

Markayı Yenilememek Her şeyin Sonu mu?

Marka tescili sahibi markasını yenileme döneminde yenilemeyip düşmesine sebep olduktan sonra eğer arada başka biri marka için başvuru yapmamışsa yeniden başvuru yaparak markayı tescil edebilir. Bu aşamada, marka sanki hiç tescil edilmemiş gibi işlem görür:

  • Marka tescile uygunluğu bakımından incelenir
  • Uygun görülmüşse kabul edilerek resmi marka bülteninde yayınlanır
  • İki aylık yayın süresi beklenerek eğer markaya birinin itirazı varsa yapması beklenir
  • İtiraz edilmez ise marka tescile gönderilir ve başvuru sahibi belge düzenleme işlemi yaparak tescili kesinleştirir

Asıl problem arada başka bir başvuru yapılmışsa ya da marka bir sebepten reddedilmişse ortaya çıkar.

Başkası Düşen Markaya Başvuru Yaparsa Ne Olur?

Markanın koruma tarihinin bitiminden sonraki iki yıl bu noktada büyük önem kazanmaktadır. İkinci bir önemli konu ise markanın kullanılıp kullanılmadığıdır. Örnek olarak; marka yenilenmeyip düşmüş olabilir ama halen esaslı bir şekilde kullanılmaktadır. Tescilin sona ermesinden itibaren başkaları tarafından yapılacak başvurular düşen markanın sahibinin itirazı ile reddedilir. Marka sahibi bu süre zarfında düşen markası için öncelikli olarak başvuru yapma hakkına sahip olur ama marka düşmüşse ve marka sahibi markayı kullanmıyorsa artık bu öncelik ortadan kalkmış olur. O takdirde, başkaları başvuru yapmışlarsa buna engel olmak neredeyse imkansız hale gelebilir.

Marka tescil yenileme hakkında daha detaylı bilgi için ya da yenilemeden kaynaklanan sorunlarınız için bize ulaşın.

Call Now Button