Türkiye’de Marka Tescili

Türkiye’de marka tescili işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülür ve marka tescili sahibine markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için 10 yıl koruma hakkı sağlar.

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Markalar:

  • Ortak Marka
  • Garanti Markası
  • Hizmet Markası
  • Ticaret Markası

olabilirler.
Marka Tescili ile marka sahibinin elde ettiği haklar
· Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

· Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

· Markasını tescilsiz olarak kullananlar belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Marka tescil sahibine on yıllık bir koruma süresi kazandırır. Sürenin bitimine altı ay kala normal yenileme veya on yılın tamamlandığı günden itibaren altı ay boyunca cezalı yenileme yapılarak sonraki on yıl için de koruma hakkı sağlanabilir. Ayrıca markanın yenileme süresi boyunca bu işlemi yapmamış olan hak sahipleri onikinci yıl dönümüne kadar başkaları tarafından yapılacak aynı meslek sınıfındaki tescil başvurularını itiraz ederek iptal ettirebilir.

Markalar tescil edildikten sonra koruma süresi boyunca herhangi bir beş yıllık periyotta kullanılmaz ise üçüncü şahıslara mahkeme kararı ile markayı devralma hakkı doğar.

Marka tescilleri ülkesel olarak yapılırlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir marka Türkiye sınırları içinde hüküm ifade eder. Başka ülkelerde bu hak ileri sürülemez. Tescil istenen her ülkede o ülke patent kurumuna başvuru yapılması gerekir.

Markaların Uluslararası Tescilinde günümüzde kullanılan en uygun yöntem Madrid Protokolü’dür. Protokol kapsamında tek bir başvuru ile 60 ülkeye kadar tescil imkanı bulunmaktadır. Madrid Protokolü tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü üzerinden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile yürütülür.

Call Now Button