Türkiye’de Marka Tescili

Türkiye’de marka tescili işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülür ve marka tescili sahibine markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için 10 yıl koruma hakkı sağlar.

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Markalar:

 • Ortak Marka
 • Garanti Markası
 • Hizmet Markası
 • Ticaret Markası

olabilirler.

Marka Tescili ile marka sahibinin elde ettiği haklar

· Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

· Tescilli bir markayı

 • devredilebilir,
 • miras yoluyla intikal eder,
 • lisans vererek kullanma hakkını kiralayabiliriz,
 • rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

· Markasını tescilsiz olarak kullananlar belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Marka Tescili Ne Kadar Sürer?

Marka tescil sahibine on yıllık bir koruma süresi kazandırır. Sürenin bitimine altı ay kala normal yenileme veya on yılın tamamlandığı günden itibaren altı ay boyunca cezalı yenileme yaparak sonraki on yıl için de koruma hakkı sağlarız. Ayrıca markanın yenileme süresi boyunca bu işlemi yapmamış olan hak sahipleri onikinci yıl dönümüne kadar başkaları tarafından yapılacak aynı meslek sınıfındaki tescil başvurularını itiraz ederek iptal ettirebilir.

Tescil Ettirdiğimiz Markayı Kullanmazsak Ne Olur?

Markalar tescil edildikten sonra koruma süresi boyunca herhangi bir beş yıllık periyotta kullanılmaz ise üçüncü şahıslara mahkeme kararı ile markayı iptal hakkı doğar. Bunun sebebi marka depolama çabalarını engellemektir. Markayı ticaret alanında kullanmak için tescil ederiz. Bazı durumlarda başvuru sahipleri ilerde bir meta olarak satmak üzere ya da asıl hak sahibini bir anlaşmaya zorlamak için kötü niyetle marka tescili başvurusu yapıyor. Kullanma zorunluluğu bu gibi durumlar sebebiyle markaların atıl kalmasını önlemeye yarıyor.

Tescilli Marka Dünyada Bizi Korur mu?

Öncelikle Marka tescilleri ülkesel koruma sağlar. Bu sebeple Türkiye’de tescil ettiğimiz bir marka Türkiye sınırları içinde hüküm ifade eder. Başka ülkelerde bu hakkı ileri sürmek için oralarda da marka tescili yaptırmamız gerekir. Nerede marka tescili yapmamız gerekir sorusuna örnekle yanıt verelim:

Örneğin ürünümüzü Türkiye’den İtalya’ya ihraç ettiğimizi, gemi ile sevk ettiğimizi, geminin seyahat sırasında bir süre Yunanistan’da depoda beklediğini, İtalya’ya giden ürünümüzün bir kısmını da oradan İsviçre’ye sevk ettiğimizi varsayalım. Ürün ticari vasfını kaybetmeden

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • İtalya ve
 • İsviçre

ülkelerinde bulunacaktır. Dolayısıyla bu ülkelerden herhangi birinde aynı markaya tescilli olarak sahip olan biri bize karşı marka hakkına tecavüz davası açma hakkına sahip olur. Uluslararası ticaret yapan marka sahipleri mutlaka markalarının tescil durumunu kontrol etmelidir.

Bunun yanında yabancı ülkelerde marka tescili için ülkeye göre başvuru kolaylıkları var. Markaların Uluslararası Tescilinde günümüzde kullanılan en uygun yöntem Madrid Protokolü’dür. Protokol kapsamında tek bir başvuru ile 60 ülkeye kadar tescil imkanı var. Madrid Protokolü tescil işlemlerini Türk Patent Enstitüsü üzerinden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile yürütüyoruz.

Marka Başvurusu Yapmadan Önce Ne Yapmalıyız?

Bir marka başvurusu yapmadan önce mutlaka markanın tescile uygun olup olmadığını kontrol etmek zorundayız. Markanın tescile uygunluğunu tespit için 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine bakarız.  Eğer marka bu maddelere göre sorunlu görünmüyorsa yine 5. maddenin (ç) bendine göre bizden önce yapılmış tesciller arasında bize engel marka olup olmadığını öğrenmek için marka araştırması yaparız.

Marka araştırması konusunda detaylı bilgi için videoya göz atın.

Türkiye’de marka tescili konusunda detaylı bilgi için bize ulaşın.

Call Now Button