Yabancı Ülkede Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarımlar bu tür başvuru kabul eden ülkelerde tescil edilebilir. Fakat yabancı ülkede tescil için tanınmış süre aşılmamalıdır. Rüçhan Hakkı denen yabancı ülkede başvuru yapma hakkı endüstriyel tasarımlar için 6 (Altı) aydır.

Türkiye’de yapılan başvuruya dayanarak altı ay içinde tescil sahipleri ilaveülkelerde başvuru yapabilirler. Rüçhan

hakkı kullanılarak yapılan başvurularda tescil sahipleri sanki Türiye’de ilk başvuru yaptıkları gün diğer ülkede de

başvurmuş gibi işlem görürler. Yabancı ülkede endüstriyel tasarım tescili talebi o ülkedevekil tayin edilerek yapılır.

Seçilen ülkede,bulunan vekil ofislere yetki verilerek gereken diğer evrak hazırlanır ve başvuru yetkili vekil tarafından

yapılır. Bu durum tescil maliyetlerini arttırıcı bir etki yaratır. Bundan korunabilmek için uluslar arası tescili kolaylaştıran bazı uygulamalar

geliştirilmektedir. Bu kapsamda

–  Lahey (Hague) Sistemi
–  Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı’dır.