Marka Sorgulama – Nasıl Yaparız?

Marka sorgulama çalışması örneğin; tescil için başvuru yapılacak marka tescile uygun mu diye yapılabileceği gibi ticari rakiplerin markalarının durumlarını kontrol ya da yapılmış bir marka başvurusunun durumunu sorgulama için yapılabilir. Marka sorgulamasını ne sebeple yapıyorsanız sorgulama şeklini de ona göre belirlersiniz.

Türkiye’de Marka Sorgulama

Türkiyede Marka Araştırma

Eğer özel bir yazılımınız yoksa marka sorgulama işlemini Türk Patent ve Marka Kurumu resmi sitesinden yaparsınız.

Marka sorgulamasını yapacağınız programın sonuçları nasıl listelediğini bilirseniz sorgulamayı da ona göre yapma şansınız olur. Marka sorgulamanın en zor ve sorgulama yapanı yanıltan türü tescil etmeyi düşündüğünüz bir markayı sorgulamaktır. Öncelikle, şunu belirtmek gerekir ki; markaları yalnızca benzeri var mı yok mu diye değerlendirmiyoruz. Türk Patent Hangi markaları tescil edeceğine karar verirken 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesine göre karar oluşturur.

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Türkiye'de marka sorgulama

Yalnızca Önceki Marka mı Başvurumuzu Reddettirir?

Markanın benzerinin ya da aynısının daha önce tescilli olup olmaması 5. madde kapsamındaki değerlendirme kriterlerinden yalnızca biridir. Dolayısıyla, tescilli markalar arasında sorguladığınız markayı görmemek tek başına onun tescilini alacağınız anlamına gelmez.

Türk Patent online sayfasında marka araştırırken akılda tutmamız gereken; arama sayfasının yazılan marka ifadesinin yalnızca aynısını içerenleri listelediğidir. “AAAA” markası için sorgulama yaparken yalnızca içinde “AAAA” olan markaları görebilirsiniz ama “AA-AA”, “AA.AA”, vs. gibi markaları göremezsiniz ve bunlar belki de tescile engel olacaktır. O sebeple, bir marka sorgulama yapılırken markanın olası varyasyonlarına göre bakılması yararlı olacaktır.

Marka Sorgulamada Ayırt edicilik (Güçlü Marka Zayıf marka)

Sanılanın aksine tüm markalar aynı güçte değildir. Bazı markalar güçlü koruma sağlarken bazıları o kadar güçlü olmaz. Kısaca örneklersek; İl adları, bilinen yer adları, çok kullanılan kişi adları, vs. gibi markalara başvuru yaparken bunların ayırt edici gücünün zayıf olduğunu ve ileride benzer markalara müdahalede sorun yaşama ihtimali olduğunu bilmek gerekir.

Marka İnceleme KlavuzuTürk Patent Kurumu’nun markaları incelerken nasıl bir yöntem izlediğini başvuru sahipleri tespit etsin diye yayınladığı Marka İnceleme Klavuzu’nu okuyarak bu konuda fikir sahibi olmak mümkündür. Özellikle bir işin başında herhangi başka bir markayı seçmemizde engel yokken belirlediğimiz marka ileride taklitçileriniz için bir fırsat kapısı olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple, marka tescili başvurusunu bu konuda uzman bir marka vekilinin rehberliğinde yapmak son derece önemlidir.

Türkiye’de Marka Sorgulama – Nerede Nasıl Yaparız?

Yukarıda linkini verdiğimiz TürkPatent Online sayfasından marka sorgulama yaparken karşımıza iki arama sayfası çıkar bu sayfalar

  • Marka Araştırma ve
  • Dosya Takibi

başlığını taşır. Bu sayfalardaki kriterlerin biri ya da bir kaç tanesini kullanarak marka sorgulama yapabiliriz. Örneğin, markanın ne olduğunu marka bölümüne, marka başvurusunu yapanı ise Başvuru Sahibi kısmına yazarak doğrudan aranan markaya ulaşmak mümkündür.

Uluslararası Marka Sorgulama

Marka tescilleri bir çok ülkede internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu konuda en geniş ülke listesini sunabilen iki adet arama portalı bulunmaktadır. Bunları

uluslararası marka sorgulama
TMview Basit Arama Sayfası

olarak listeleriz. Buralarda marka araştırması yaparken dikkat etmemiz gereken arama listesinin büyüklüğüdür. Örnek olarak Türkiye hem Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden başvuru kabul etmekte hem de WIPO vasıtasıyla Madrid Protokolü üzerinden başvuru kabul etmektedir. Bu durumda listede her iki yoldan gelen başvurulara bakarsak doğru bilgiye ancak o zaman ulaşmış oluruz.

Başka bir örnek olarak; Belarus TMview listesinde yer almaktadır. Marka sorgulama yaparken sanki oradaki tescilleri de göreceğiz gibidir ama aslında bu doğru değil. Belarus arama listesinde Madrid Protokolü üyesi olduğu için görünüyor ve Belarus Marka Ofisi’ne yapılan ulusal başvurular TMview listesinde yer almaz. Sonuçta, Belarus’ta marka araştırması yapıyorsak bu site bize işimize yarayacak bir sonuç vermez.

uluslararası marka araştırma
Global Brand Database marka sorgulama sayfası

Siz de hangi ülkede marka sorgulama yapacaksanız öncelikle listede bulunup bulunmadığına bakın. Arkasından, hangi listeyi gösterdiğine bakarsanız doğru sonuca ne kadar yaklaştığınızı bilirsiniz.

Uluslararası marka sorgulama yaparken akılda bulundurmamız gereken önemli bir şey var. Diğer ülkelerdeki marka tescil kanun ve yönetmeliklerini bilmiyoruz. Marka tescil kriterleri ve kanunlar ülkeden ülkeye küçük ya da büyük değişiklikler gösterir. Bir ülkede rahatlıkla tescil olan bir marka aynı koşullarda diğer ülkede tescil edilmez. Örnek olarak,

  • Afganistan’da kişi adları tescilde bir ret gerekçesidir,
  • Fas’ta ve Rusya’da başvurulan marka yayına çıkıyor ve önceki tescil sahibinin itiraz etmesi gerekiyor
  • İsrail’de niteleme anlamı olan kelimeler tescilde zorlanıyor
  • Kıbrıs’ta tescil için markanın anlamı hakkında açıklama yapmak gerekiyor

Marka tescilinin uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu her zaman akılda bulundurarak bir uzman vekilden yardım almanızı hem Türkiye ve hem de uluslararası başvurularda şiddetle öneririz.

 

Call Now Button