Marka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka sorgulama çalışması örneğin; tescil için başvuru yapılacak marka tescile uygun mu diye yapılabileceği gibi ticari rakiplerin markalarının durumlarını kontrol ya da yapılmış bir marka başvurusunun durumunu sorgulama için yapılabilir. Marka sorgulamasını ne sebeple yapıyorsanız sorgulama şekli de ona göre belirlenir.

Türkiye’de Marka Sorgulama

Türkiyede Marka Araştırma

Eğer özel bir yazılım kullanılmıyorsa marka sorgulama işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu resmi sitesinden yapılabilir.

Marka sorgulamasının yapılacağı programın sonuçları nasıl listelediğini bilirseniz sorgulamayı da ona göre yapabilirsiniz. Marka sorgulamanın en zor ve sorgulama yapanı yanıltan türü tescil edilmesi düşünülen bir markanın sorgulanmasıdır. Öncelikle, şunu belirtmek gerekir ki; markalar yalnızca benzeri var mı yok mu diye değerlendirilmez. Hangi markaların tescil edileceği kararı verilirken 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesine göre karar verilir.

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Türkiye'de marka sorgulama

Markanın benzerinin ya da aynısının daha önce tescilli olup olmaması 5. madde kapsamındaki değerlendirme kriterlerinden yalnızca biridir. Dolayısıyla tescilli markalar arasında sorguladığınız markayı görmemek onun tescil edileceği anlamına gelmeyebilir.

Türk Patent online sayfasında marka araştırırken akılda tutulması gereken; arama sayfasının yazılan marka ifadesinin yalnızca aynısını içerenleri listelediğidir. “AAAA” markası için sorgulama yaparken yalnızca içinde “AAAA” olan markaları görebilirsiniz ama “AA-AA”, “AA.AA”, vs. gibi markaları göremezsiniz ve bunlar belki de tescile engel olabilir. O sebeple, bir marka sorgulama yapılırken markanın olası varyasyonlarına göre bakılması yararlı olacaktır.

Marka Sorgulamada Ayırt edicilik (Güçlü Marka Zayıf marka)

Sanılanın aksine tüm markalar aynı güçte değildir. Bazı markalar güçlü koruma sağlarken bazıları o kadar güçlü olmayabilir. Kısaca örneklersek; İl adları, bilinen yer adları, çok kullanılan kişi adları, vs. gibi markalara başvuru yapılırken bunların ayırt edici gücünün zayıf olduğunu ve ileride benzer markalara müdahalede sorun yaşanabileceğini bilmek gerekir.

Marka İnceleme KlavuzuTürk Patent Kurumu’nun markaların incelemesi sırasında nasıl bir yöntem izlediğini başvuru sahipleri tespit etsin diye yayınladığı Marka İnceleme Klavuzu okunduğunda bu konuda fikir sahibi olmak mümkündür. Özellikle bir işin başında herhangi başka bir markayı da seçebilecekken belirlediğiniz marka ileride taklitçileriniz için bir fırsat kapısı olabilir. Bu sebeple, marka tescili başvurusunu bu konuda uzman bir marka vekilinin rehberliğinde yapmak son derece önemlidir.

Türkiye’de Marka Sorgulama Nerede Nasıl Yapılır?

Yukarıda linkini verdiğimiz TürkPatent Online sayfasından marka sorgulama yaparken karşımıza iki arama sayfası çıkar bu sayfalar

  • Marka Araştırma ve
  • Dosya Takibi

başlığını taşır. Bu sayfalardaki kriterlerin biri ya da bir kaç tanesini kullanarak marka sorgulama yapılabilir. Örneğin, markanın ne olduğu marka bölümüne, marka başvurusunu yapan ise Başvuru Sahibi kısmına yazılarak doğrudan aranan markaya ulaşılabilir.

Uluslararası Marka Sorgulama

Marka tescilleri bir çok ülkede internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu konuda en geniş ülke listesini sunabilen iki adet arama portalı bulunmaktadır. Bunlar

uluslararası marka sorgulama
TMview Basit Arama Sayfası

olarak listelenebilir. Buralarda marka araştırması yapılırken dikkat edilmesi gereken arama listesinin büyüklüğüdür. Örnek olarak Türkiye hem Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden başvuru kabul etmekte hem de WIPO vasıtasıyla Madrid Protokolü üzerinden başvuru kabul etmektedir. Bu durumda listede her iki yoldan yapılan başvuruları görebilirsek doğru bilgiye ancak o zaman ulaşmış oluruz.

Başka bir örnek olarak; Belarus TMview listesinde yer almaktadır. Marka sorgulama yaparken sanki oradaki tescilleri de görebiliriz gibi görünse de aslında bu doğru değil. Belarus arama listesinde Madrid Protokolü üyesi olduğu için görünmektedir ve Belarus Marka Ofisi’ne yapılan ulusal başvurular TMview listesinde yer almaz ve Belarus’ta marka araştırması yapıyorsak bize işimize yarayacak bir sonuç vermez.

uluslararası marka araştırma
Global Brand Database marka sorgulama sayfası

Siz de hangi ülkede marka sorgulama yapacaksanız öncelikle listede bulunup bulunmadığına ve sonra hangi listeyi gösterdiğine bakarsanız doğru sonuca ne kadar yaklaştığınızı bilebilirsiniz.

Uluslararası marka sorgulama yaparken akılda bulundurmamız gereken önemli bir şey diğer ülkelerdeki marka tescil kanun ve yönetmeliklerini bilmediğimizdir. Marka tescil kriterleri ve kanunlar ülkeden ülkeye değişebilir. Bir ülkede rahatlıkla tescil edilebilen bir ibare aynı koşullarda diğer ülkede tescil edilmeyebilir. Örnek olarak,

  • Afganistan’da kişi adları tescil edilmeyebiliyor
  • Fas’ta ve Rusya’da başvurulan marka yayınlanıyor ve önceki tescil sahibinin itiraz etmesi gerekiyor
  • İsrail’de niteleme anlamı olan kelimeler tescilde zorlanıyor
  • Kıbrıs’ta tescil için markanın anlamı hakkında açıklama yapmak gerekiyor

Marka tescilinin uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu her zaman akılda bulundurarak bir uzman vekilden yardım almanızı hem Türkiye ve hem de uluslararası başvurularda şiddetle öneririz.

 

Call Now Button