Hemen Başvuru Yapın, Biz Sizi Arayalım!

  Faydalı model tescili nedir? Faydalı model tescili ne işe yarar? Faydalı model tescili nasıl alınır? Faydalı model tescili ne kadar sürer? Patent tescili ile faydalı model tescili arasındaki fark nedir? Optimum Patent Ofisi olarak merak edilen tüm detayları ve süreçleri sizler için derleyerek bir araya getirdik.

  Faydalı Model Tescili Nedir?

  Faydalı model belgesi sahibine 10 yıllık koruma hakkı kazandıran, mekanizma, makina yada ürünlerde yapılan geliştirmelerin korunması için uygulamaya konmuş bir basitleştirilmiş patent belgesidir.

  Yeni ve Sanayiye uygulanabilen teknik geliştirmeler faydalı model ile korunabilir. Kimyasal formüller, yöntem veya sistemler faydalı model tescili ile korunamazlar. Bunlar için Patent Tescili başvurusu yapılması gerekir.

  Faydalı Model Tescili Nasıl Alınır?

  Başvuru patent başvurusu ile aynı şekilde hazırlanır ve yapılır. Bir faydalı model başvurusufaydalı model tescil belgesi

  • Tarifname
  • İstemler
  • Özet
  • Resimler

  Bölümlerinden oluşur. Bunun yanında başvuru formu hazırlanarak başvuru sahibi, buluşçu, buluş sahibi ile başvuru sahibi farklı ise başvuru hakkının nasıl elde edildiği bilgileri sunulur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yapılan işlemler patent tescili işlemlerinden farklıdır.

  Buluş yenilik bakımından patent uzmanları tarafından araştırılır. Araştırma yapılmış patent başvuruları ve teknik literatürü kapsar. Benzer başka bir buluş, makale kamuya açıklanmış bilgi bulunmazsa onaylanarak yayınlanır.

  Faydalı Model yayını Türk Patent tarafından aylık olarak yayınlanan Patent bülteninde yapılır. Yayından sonra üç ay beklenir. Üç ay içinde başvuruya itirazı olan varsa itirazını ve gerekçelerini sunabilir. Eğer bir itiraz yapılmamış ise üç ay bittikten sonra tescil kesinleşir.

  Faydalı Model Tescili Başvurusu Ne Kadar Sürede tamamlanır?

  Faydalı Model başvuruları ortalama 20-24 ayda tamamlanmaktadır. Nasıl işlediğini şu şekilde açıklayabiliriz:

  Faydalı model belgesi başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent tarafından başvuru şartlarına uygun olarak başvurulduğu denetlenir. Bu aşamada buluş yeni mi başvurunun konusu nedir gibi sorular sorulmaz. Başvuru şekli şartlara uygunsa bu aşama geçilmiş olur.

  Başvurudan itibaren bir iki aylık sürede başvurunun şekli şartlara uygun olup olmadığı belirlenir ve bir eksiklik yoksa başvurunun kabul edildiği yazısı gönderilir. Bu yazıda ayrıca sonraki aşama olan Araştırma Raporu talebi yapılması için bildirim yapılır. Araştırma Raporu talebi için yazının ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde uygun şekilde talep yapılması gerekir.

  Araştırma raporu talep edildikten sonra ortalama 16-20 ayda hazırlanmaktadır. Bir faydalı model başvurusunda en uzun zaman araştırma raporu bekleyerek geçer. Türk Patent Kurumu da bu sürenin azaltılması için çalışmalar yürütmektedir.

  Araştırma raporu hazırlandıktan sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Rapor olumlu ise başvuru uygun olan Patent bülteninde yayınlanır. Rapor olumsuz ise başvuru sahibi buna itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz durumunda süre biraz daha uzayacaktır.

  Faydalı model başvurusu bültende yayınlandıktan sonra üç ay beklenir ve bir itiraz başvurusu yapılmamışsa tescil kesinleşir.

  Faydalı Model Tescili ile Patent Tescili Arasındaki Fark Nedir?

  Patent 20 yıl koruma sağlar Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar
  Patent işlemleri 40 – 46 ay sürer Faydalı Model İşlemleri 20 – 24 ayda tamamlanır
  Patent başvurusunda araştırma ve inceleme yapılarak patent verilir Faydalı Model başvurusunda araştırma yapılarak karar verilir
  Sistemler, yöntemler, kimyasal Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller patent ile korunur Sistemler, yöntemler, kimyasal Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller faydalı model olarak korunamaz
  Patent tescili için
  – Yenilik
  – Buluş Basamağı
  – Sanayiye uygulanabilirlik
  koşulları sağlanmalıdır.
  Faydalı model başvurusunda
  – Yenilik
  – Sanayiye uygulanabilirlik
  Koşullarının sağlanması yeterli olur. 

  Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı Nedir?

  Rüçhan Hakkı bir ülkede patent ya da faydalı model tescili yaptıktan sonra diğer ülkelerde başvuru yapmak için başvuru sahibine verilen süredir. Bu süre 12 aydır.

  Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, on iki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Paris Anlaşması’na dahil diğer ülkelerde başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.

  Ulusal patent ve faydalı model başvurularında yabancı ülkede başvuru yapabilmek için verilen rüçhan süresi 12 aydır. Bu süre PCT ve EPC başvurularında değişir. Rüçhan Hakkı başvurulup alınan bir hak değildir. Faydalı model başvurusunun yapıldığı ilk günün tarihidir ve başvuru yapmış olmakla rüçhan hakkı elde edilir. Başka ülkelerde başvuru yapılmazsa hak da kullanılmamış olur.

  Faydalı model konusunda detaylı bilgi için bize ulaşın.

  Call Now Button