Faydalı Model Tescili

Faydalı model belgesi sahibine 10 yıllık koruma hakkı kazandıran, mekanizma, makina yada ürünlerde yapılan geliştirmelerin korunması için uygulamaya konmuş bir basitleştirilmiş patent belgesidir.

Kimyasal formüller, yöntem veya sistemler faydalı model tescili ile korunamazlar. Bunlar için Patent Tescili başvurusu yapılması gerekir.

Faydalı model belgesi erken yayın talebi yapılmışsa ortalama bir yıl içinde alınabilir.

Başvuru patent başvurusu ile aynı şekilde hazırlanır ve yapılır. Enstitüde yapılan işlemler patent tescili işlemlerinden farklıdır. Buluş yenilik bakımından patent uzmanları tarafından araştırılır ve benzer başka buluş bulunmazsa onaylanarak yayınlanır.

Faydalı model tescili ilanı üç ay sürer. Yayından itibaren üç ay süre ile yapılacak itirazlar beklenir. İtiraz yoksa faydalı model başvurusunun tesciline karar verilir.

Başvuru sahibi belge düzenleme ücretini yatırarak tescili kesinleştirir.

Tıpkı patent tescillerinde olduğu gibi faydalı model tescili sahipleri de yıllık yenileme ücreti yatırırlar. Yıllık sicil kayıt ücreti olarak adlandırılan bu ücret faydalı model tescilinin başvuru tarihinden itibaren her yıl dönümü öncesinde yatırılmalıdır. Yıllık ücretleri yatırılmayan faydalı model belgeleri geri çekilmiş kabul edilir ve artık koruma sağlamazlar.

Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı Nedir?

Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, ….

Patent tescili ile faydalı model tescili arasında ne fark vardır?

Patent tescili ile faydalı model tescili arasında ne fark vardır?
Patent tescili tanımında üç temel özellik vardır:
1- Yenilik
2- Tekniğin bilinen durumunda aşama sağlanması …