Yenilik ve Rekabet Avantajı

Yenilik, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde kritik bir rol oynar. Sınai mülkiyet haklarıyla korunmuş yenilikçi ürünler ve hizmetler, şirketlerin pazarda öne çıkmasını ve sürdürülebilir büyüme sağlamasını mümkün kılar….

Yapay Zeka Buluşlarında Patent: DABUS ve Dr. Stephen L. Thaler Vakası

Yapay Zeka Buluşlarında Patent: DABUS ve Dr. Stephen L. Thaler Vakası Yapay zeka buluşları bağlamında buluşçunun kim olacağı konusu uzun süredir tartışılıyor. Bu tartışmaların merkezinde, DABUS adını verdiği…

Marka Tescil Sınıfları

Marka Tescil Sınıfları Nasıl Belirlenir Marka tescil sınıfları marka tescil başvurusunun en önemli detaylarındandır. Bu aşamada yapacağınız hata önü alınamaz problemlere sebep olur. Bir marka tescilini üç ana…

Irak’ta Marka Tescili

Irak’ta Marka Tescili Irak’ta marka tescili için Irak Marka ve Patent Kurumuna ulusal marka tescili başvurusu yapmak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus Irak’ta marka tescili için birden…

Amerika’da(ABD) Marka Tescili

ABD Marka Tescili Amerika’da (ABD) Marka Tescili tüm dünyada olduğu gibi sahibine 10 yıllık koruma sağlıyor fakat diğerlerinden farklı uygulamalar var. ABD’nde marka tescili için hem Nice(Nis) Sınıflandırma…

Bir fikrin patenti alınabilir mi? Nasıl?

Fikir patenti alınabilir mi sorusu ile çok sık karşılaşıyoruz. Kısaca cevap verelim EVET ALINABİLİR. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı detaylı olarak açıklayalım. İlk olarak bir fikre patent tescili almamızın…

Endüstriyel Tasarım İzleme

Endüstriyel Tasarım İzleme Endüstriyel tasarım tescilleri aylık yayınlanan resmi endüstriyel tasarım bültenleri ile kamuya duyurulmaktadır. Bültenlerde ürünler resimler ile gösterilmekte ve üçüncü şahıslara bültenlerin yayın tarihinden itibaren üç ay süre…

Uluslararası Tasarım Tescili Lahey Sistemi

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili için Lahey (HAGUE) Sistemi Uluslararası Tasarım Tescili Lahey Sistemi Endüstriyel Tasarım tescillerinin uluslararası tescilini kolaylaştırmak amacıyla marka tescillerinde kullanılan Madrid Protokolü Sistemine benzer şekilde Lahey…

Avrupa Birliği Tasarım Tescili RCD

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili (RCD) nedir? Avrupa Birliği Tasarım Tescili(RCD) uluslararası tasarım tescili işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bir kez başvuru yapılarak Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde tasarım tescili yapılmasını sağlamak…

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu

Yabancı Ülkelerde Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu Uluslararası tasarım tescili başvurusu özellikle tasarımlarını ihraç eden tescil sahipleri için dikkat gösterilmesi gereken bir konudur. Zamanında diğer ülkede tescile başvurulmayan tasarımlar…

Uluslararası Marka Tescili

Uluslararası Marka Tescili Uluslararası marka tescil başvurusu Türkiye’de yerleşik kişi ya da firmaların Türkiye’de Türk Patent Kurumu nezdinde marka tescili yaptırdıkları gibi diğer ülkelerde de marka sorgulama yapıp…

Call Now Button