Optimum Patent Ofisi

Hakkımızda

Optimum Patent Ofisi Danışmanlık Limited Şirketi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel halk ve girişimciler arasında yeterli bilgi ve bilinç oluşturulabilmesi amacıyla bu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

Optimum Patent Ofisi

Optimum Patent Ofisi – Hakkımızda

OPTİMUM Patent Ofisi Danışmanlık Limited Şirketi kişilere ve firmalara şu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermektedir:

HizmetlerimizOptimum Patent Ofisi

Patent Tescili

Faydalı Model Tescili

Marka Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Coğrafi İşaret Tescili

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Koruma ve Takip

Hukuki Sorunlarla İlgili Danışmanlık ve Takip

Türkiye’de Fikri Sınai Haklar Tarihi

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hukuku Osmanlı dönemine kadar kayden dayanmakla beraber 1995 yılına kadar yeterince kuvvetli olarak uygulanamamış ve bu türde hakların korunabilmesine olan inanç gelişememiştir. 1995 yılında hızla yürürlüğe giren;

551 sayılı patent haklarının korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname

556 sayılı markaların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve

4128 sayılı uygulanacak cezalara ilişkin kanun

ile Türkiye içinde çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hukuku zemini oluşturuldu.

10 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile KHK’lar dönemi sona ermiş ve daha güçlü bir hukuksal zemin sağlanmıştır.

Son yıllarda önemli gelişmeler gösterse de tescil sistemi hala tüm girişimciler nezdinde bilinir olamamıştır. Bir çok buluş sahibi ya yeterli korunacağına inanmayarak  ya da buluşunun patent verilmeye değer olmadığını düşündüğünden ya da bu konudan hiç haberdar olmadığı için tescile başvurmamaktadır. Patent tescili ile korunmamış her buluş ülke ekonomisi için bir kaybı ifade eder.

Bu noktada Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekalet görevi yerine getiren bir özel şirket olan biz ve bizim gibi diğer patent ofisleri dernek, vakıf gibi oluşumlarda seminerler veya firmalarda bilgilendirme toplantıları, eğitimler ile konu hakkında bilgilendirmeler yapmakta ve ihtiyacın varlığını belirleyip korunmanın yollarını göstererek gerekli görüldüğünde tescil işlemini gerçekleştirip korumayı sağlamaktadır. Optimum Patent Ofisi olarak hakkımızda söylenebilecek en doğru söz bize göre mesleğimize ve mesleğimizin yarattığı katma değere olan inanç ve güvenimizdir.

Call Now Button