Patent Marka ve Endüstriyel Tasarım Tescilleri Eğitimi

Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Tescili eğitimlerimiz, Patent eğitimi başta olmak üzere Sınai Mülkiyet Hakları konularında firma Araştırma ve Geliştirme bölümlerine, üniversitelere ve teknokentlere eğitim hizmetleri vermekteyiz. Eğitimlerimizin düzeyini ihtiyaca göre temel eğitim, ileri düzey ve uzmanlık düzeyi olarak ayrıştırabiliriz. Kısaca, Fikri Sınai Haklar alanındaki eğitim başlıklarımızı şöyle sıralayabiliriz:

Patent Eğitimi Konu Başlıkları

Temel olarak patent eğitimi içeriğimiz temelde önceki teknik bilgi havuzuna nasıl ulaşılacağı, patent bilgi havuzundan nasıl yararlanılacağı ve patent başvurularının nasıl ilerlediği ana başlıklarını taşır.

 • Patent ve Faydalı model nedir ve aralarında ne fark vardır?
 • Endüstriyel tasarımların Patent ve faydalı modelden farkı nedir?
 • Patent tescil sistemi nasıl çalışır?
 • Bir patent tescili dosyasında hangi bilgiler bulunur
 • Patent tescil prosedürü nasıl işler? Başvuru, yayın, tescil
 • Patent ve faydalı modelde yıllık harçlar
 • Patentte ülkesellik prensibi ve diğer ülkelere başvuru rejimi, Rüçhan Hakkı nedir?
 • PCT Patenti, EPC Patenti, Avrasya Patenti, ARIPO ve OAPI patentleri nedir?
 • Bir patent dosyası nasıl okunur
 • Patent Araştırması
 • Patentlenebilirlik araştırması
 • Yenilik araştırması
 • Faaliyet serbestliği araştırması

Marka Eğitimi Konu Başlıkları

 • Marka tescili nedir?
 • Markanın ticari unvan karşısındaki durumu
 • Marka tescilinde sınıf kavramı nedir, nasıl işler?
 • Marka seçiminde dikkat edilecek konular. Markanın ayırt ediciliği(zayıf ve güçlü ayırt edicilik)
 • Markalar arasında karıştırılma ihtimali
 • Marka tescil süreçleri, tescil sonrası işlemler, markanın ömrü, yenileme
 • Marka tescillerinde ülkesellik prensibi, tescilin diğer ülkelere etkisi, uluslararası marka tescili
 • Avrupa Birliği Markası, Madrid Protokolü, ARIPO, OAPI tescilleri
 • Türkiye’de Marka araştırması
 • Diğer ülkelerde marka araştırması
 • Marka izleme, benzer markalara müdahale

Endüstriyel Tasarım Tescili Eğitimi Konu Başlıkları

 • Endüstriyel tasarım tescili nedir? Tasarım tescili korumasının sınırları nelerdir?
 • Tescilli ve tescilsiz tasarım koruması nedir?
 • Endüstriyel tasarım tescili başvurusu nasıl yapılır ve tescil prosedürü nasıl işler?
 • Endüstriyel tasarım tescili koruması ne kadar sürer? Yenilemeler ve azami koruma süresi
 • Bileşik ürünlerin tasarım tescili karşısında durumu
 • Eşdeğer ürün parçalarının tasarım tescili karşısında durumu
 • Endüstriyel tasarım tescilinde ülkesellik prensibi ve tescilin diğer ülkelere genişletilmesi
 • Uluslararası tasarım tescili, Avrupa Birliği tasarım tescili(RCD), LAHEY Sistemi
 • Türkiye’de endüstriyel tasarım tescil araştırması
 • Dünyada tasarım tescili araştırması
 • Tasarım tescil izleme

Örnek Olay Çalışmaları

Kavramlara dair eğitimlerin yanında en çok önem verdiğimiz bölüm örnek vak’a çalışmaları ile somut olaylar üzerinden konuların tartışılmasını sağlamak ve tescil konularında eksik, yanlış, zamansız hareketlerin etkilerinin somutlaştırılmasını sağlamaktır. Eğitimlerimiz sonucunda “Sınai mülkiyet nedir?” sorusunun katılımcılarımızın zihninde somut karşılığının oluşmasını sağlamak en temel amacımız.

Eğitimin En Somut Yararı

Özellikle patent konularında verilen eğitimlerin en temel hedeflerinden biri araştırmacıyı bilinen bilginin tekrar araştırılmasından korumaktır. Çünkü, AR-GE bölümlerinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ne yazık ki dikkate değer bir kısmı zaten bilinmekte olan bilginin tekrar araştırılmasıdır.

Marka Seçiminin Uzun Dönem Etkisi

Markalar söz konusu olduğunda; seçilen markanın sonradan gerçekleşecek taklitler için fırsat yaratıp yaratmadığı meselesi son derece önemlidir. Çünkü, bugün birçok tanınmış marka seçtikleri düşük ayırt edicilik taşıyan markalar sebebiyle sorunlar yaşamakta haksız kullanımlara bir serbestlik alanı sunmaktadır.

Sonuç olarak, Sertifikalı sınai mülkiyet eğitimlerimiz ile alanımızda hak sahipleri çevresini de kapsayan bir bilinç oluşması için çabalarımız istekle sürmektedir. Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Tescili eğitimi ile işletmeler hem emeklerinin sonucunda oluşacak değerleri nasıl koruyacaklarını öğrenmekte ve hem de bu değerleri yaratmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Eğitimlerimiz konularında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. 

Call Now Button