Patent Tescili

Patent ve Faydalı Model Tescili Alanında Hizmetlerimiz , Türkiye’de patent araştırma, Patent tescili için tarifname hazırlanması, Ulusal patent tescili başvurusu, Faydalı model tescili başvurusu, Avrupa Patenti (EPC) başvurusu, Ulusal aşamaya gelmiş Avrupa patenti için ulusal başvuru işlemleri, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası başvuru, Ulusal aşamaya gelmiş PCT başvurusu için ulusal başvuru işlemleri, Yabancı ülkelerde yıllık sicil kayıt ücreti takibi, Patent/Faydalı Model yıllık sicil kayıt ücreti takibi, Patent izleme, EPOQUE patent araştırma başvurusu, Uluslararası bilgi bankasında patent araştırma, Adres, ünvan, nevi değişikliği işlemleri, Veraset ve İntikal işlemleri

Patent Nedir?

Yeni, buluş basamağı içeren ve sanayie uygulanabilen buluşlar için buluşun detaylarının açıklanması karşılığında buluş sahibine belirli bir süre tekel hakkı tanınmasını sağlayan tescil usulüne patent denir. Tanımdan anlaşılacağı gibi bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç özelliği birlikte taşıması gerekir.

Yenilik

Buluşun yeni olması dendiği zaman anlaşılan şey dünyada yeni olmasıdır. Bir buluşun bugüne kadar Türkiye’de hiç kullanılmamış ya da üretilmemiş ya da alınıp satılmamış olması onu yeni yapmaz. 6769 Sayılı Sına Mülkiyet Kanunu’nda bu konu ile ilgili olarak:

“… (1) Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.

(2) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar…”

açıklaması yer alır. Yenilikle ilgili olarak 12 aylık bir süreyi kabul edebiliriz. Buluşçu buluşunu kamuya sunduktan sonra 12 ay içinde patent başvurusu yaparsa kendisi tarafından yapılan açıklamalar yeniliği bozmaz ama burada bir riskin de farkında olmak gerekir. Açıklanan bilgi genelleşmiş ve bilginin kontrol dışında çoklu paylaşımları söz konusu olmuşsa ve buluşçu bu açıklamanın kendisine dayandığını ve kontrolü dışında ya da izni olmaksızın yapıldığını ispat edemezse yenilik ortadan kalkmış kabul edilebilir. Bu sebeple bir buluş yapılmışsa zaman kaybedilmeden başvuru yapılması doğru olacaktır.

Buluş Basamağı

Başka bir söyleyişle “tekniğin bilinen durumunun aşılması” olarak da adlandırılır. Buluşçunun buluşu gerçekleştirmesinden önceki duruma tekniğin bilinen durumu denir. Örnekse:

Ağaç kesimi için testere kullanıldığını varsayarsak; bir tutma yeri, onun uzantısı olarak metal bir plaka ve metal plakanın bir tarafında kesme özelliği olan kesici ağızı içeren testere tekniğin bilinen durumu olarak söylenebilir. Buluşçu birden fazla kişinin güç uygulamasını ve daha büyük kesme ağızlarına sahip testerenin üretilip kullanılabilmesini sağlayan karşılıklı tutma yeri ve tutma yerlerinin arasında metal plaka ve metal plakanın bir tarafında kesme ağzı içeren ve karşılıklı itme/çekme kuvvetiyle kullanılabilen testere yaptığında teknikte bir ilerleme kaydeder ve tekniğin bilinen durumu bu şekilde aşılmış olur.

Bazı patent başvurularında buluşun yeni olduğu ama buluş basamağı içermediği surumları ile karşılaşılır. Burada genellikle karşılaşılan durum birden fazla özellik içeren buluştaki (örnek: a+b+c) bir ya da daha fazla özelliğin bir açıklamada kalan özelliklerin ise başka bir açıklamada yer alması durumudur(örnek: a+b bir patentte ve c başka bir patentte açıklanmış olabilir). Buluşta açıkladığımız bilgi parçalar halinde o sektöre ait bilgi havuzunda (patentler, makaleler, genel mesleki bilgi…) bulunabiliyorsa buluş basamağı olmadığı kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilirlik

Patent başvurularında en az sorun üreten patentlenebilirlik kriteri Sanayiye Uygulanabilirlik Kriteridir. Bir ürün aynı şekilde üretilebiliyor ya da bir usul aynısıyla tekrar eder şekilde uygulanabiliyorsa sanayiye uygulanabilirlik kriteri sağlanmış demektir.

Sanayiye uygulanabilirlik kriterinin sağlanamadığı durumlara genellikle imkansız buluşlarda rastlanır. Geçmişteki adlandırma ile DEVR-İ DAİM MAKİNASI olarak tanımlayabileceğimiz genel olarak sonsuz enerji ürettiği iddia edilen ya da fizik kanunlarına aykırı olan buluşlar için nu kriterin sağlanmadığı belirtilen raporlara rastlanır. Bir buluş temel bilimlerin temel kurallarına aykırı ise (söz gelimi enerjinin korunumu kanunu) sanayiye de uygulanamaz olarak görülür.

Patent Nasıl Alınır?

Bir ülkenin yetkili patent kurumuna başvuru yapılarak patent tescili gerçekleştirilebilir. Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır ve tescile kadar olan süreçler takip edilirse ve buluş yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluş basamağı içerir olarak kabul edilirse patent tescili verilir.

Patent hangi ülkede tescil edilmiş ise o ülke ya da ülkelerde geçerli olur. Buluşçu eğer başka ülkelerde de patent korumasına sahip olmak istiyorsa oralarda da süresinde başvuru yapmalıdır.

Bir patent tescilinde şu aşamalar takip edilir:

Başvuru hazırlığı ve başvuru aşaması:
Bu aşamada tarifname takımı hazırlanır. Tarifname takımında

 • Buluşun açıklandığı Tarifname
 • Buluşun en yalın halinin ve korunması gerek özelliklerinin tanımlandığı istemler
 • Buluş ve ilgili alan hakkında kısa bilgi içeren özet
 • Dosyada varsa şekiller bulunur.

Başvurunun kim ya da kimler adına yapılacağı belirlenir
Buluşçu ya da buluşçular hakkında bilgiler derlenir ve başvuru yapılır.
Araştırma Raporu Talebi Aşaması:
Başvuru yapıldıktan sonra ortalama 2-4 ay sonra başvurunun şeklen incelemesi yapılır ve eksiklikler varsa başvuru sahibine bildirilir. Eğer eksiklik yoksa Araştırma raporu talebinin yapılması için çağrı yapılır.

Araştırma Raporu talebi başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde talep yapılmazsa başvuru geri alınmış kabul edilir.

Araştırma Raporu talebi yapıldıktan sonra ortalama 18-20 ayda bu rapor Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanır. Rapor üç soruya cevap verir:

 • Buluş yeni mi?
 • Buluş basamağı içeriyor mu?
 • Sanayiye uygulanabilir mi?

Eğer bu üç soruya olumlu cevap verilmişse rapor olumludur ve doğrudan sonraki aşamaya geçilebilir.
İnceleme Raporu Talebi Aşaması
Araştırma Raporu alındıktan sonra üç ay içinde inceleme raporu talebi yapılır. İnceleme raporu da ortalama 18-20 ayda hazırlanmaktadır. Yine inceleme raporu da Araştırma raporunda olduğu gibi üç soruya cevap verir:

 • Buluş yeni mi?
 • Buluş basamağı içeriyor mu?
 • Sanayiye uygulanabilir mi?

İnceleme Raporu olumlu ise Türk Patent ve Marka Kurumu bakımından patentlenebilirlik kriteri sağlanmış olur. Eğer rapor olumsuz ise toplamda üç kez tekrar inceleme raporu istenebilir.

Tescilin yayınlanması

Olumlu olan inceleme raporunun düzenlenmesinin ardından patent tescili uygun olan bültende yayınlanır ve üçüncü kişilerin itiraz edebilmesi için altı (6) ay beklenir.

Altı aylık itiraz süresinin sonunda bir itiraz yapılmamışsa ya da itiraz yapılmış, incelenmiş ama tescile engel bir durum olmadığı sonucuna varılmışsa patent tescil işlemi tamamlanmış olur.

Tescil edilen bir patent başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık koruma sağlar fakat bu koruma ancak her yıl yatırılması gereken yıllık sicil kayıt ücretlerinin yatırılması ile devam edebilir. Eğer patent sahibi üçüncü yıldan itibaren her yıl ödemesi gereken yıllık harçları süresinde yatırmazsa patent hakkından vazgeçmiş olur.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bir patent başvurusu Türk Patent Kurumu’na başvuru için gerekli olan evrak takımının verilmesi ile yapılmış olur. Bir patent başvurusunda 

 • Başvuru sahibi/sahipleri bilgileri; kişi ise adı soyadı adresi(birden fazla kişi olabilir), firma ise tam ünvanı, merkez adresi(birden fazla firma birlikte başvurabilir) kişi ya da firmaların bir karışımı ise onlara dair bilgiler verilir.
 • Buluşçu bilgileri; bir patent başvurusunda buluşçu başka başvuru sahibi başka anlam taşır. Başvuru sahibi ile buluşçu aynı kişi ya da kişiler olabileceği gibi, farklı kişi ya da kişiler olabilir. Patentin sahibi başvuru sahibidir. Buluşçu yerine yazılan kişi patentin sahibi değildir fakat patent sahibine karşı ileri sürebileceği hakları vardır. Bu konuda daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.
 • Patent tarifname takımı;
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Şekillerden oluşur.
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

Yukarıda açıkladığımız evrakın Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslimi ile başvuru işleme alınmış olur ve sonraki araştırma ve inceleme süreçlerine geçilir. 

Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Bir patent başvurusu ülkedeki kabul edilmiş kuruma başvuru yapılarak gerçekleştirilir. Türkiye’de patent başvurumuzu Türk Patent ve Marka Kurumu’na ya da yine Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden WIPO- Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’na PCT(Patent Cooperation Treaty- Patent İşbirliği Anlaşması)olarak yapılabilir. 

Başvuru sahibi patentinin başka ülkelerde de geçerli olmasını istiyorsa o ülke ofislerine doğrudan ya da PCT üzerinden ulusal faz yolu ile başvuru yapabilir. 

Patent başvurularında sürelerin son derece önemli olduğunu lütfen unutmayınız. Başvuru süresi kaçırılmamalı ve dikkatle takip edilmelidir. Bu konuda zaman geçirmeden iletişime geçip bilgi almanızı öneririz. 

Patent Başvurusu için Gereken Belgeler Nelerdir?

Patent başvuruları günümüzde Türk Patent ve Marka Kurumu online başvuru sayfalarından yapılmaktadır. Bu işlem sırasında öngörülen adımlar takip edilerek gerekli evrak yüklenir ve başvuru tamamlanır. Önceden hazırlanması gereken bilgiler

 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir makbuz
 • Başvuru sahibi bilgileri
 • Buluşçu bilgileri
 • Buluşa dair bilgilerin yer aldığı
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Şekiller

Hazırlanarak ilgili ekran işlem adımları takip edilir ve başvuru gerçekleştirilir. 

Bir patent başvurusunun tescil ile tamamlanması ortalama 36-40 ay sürmektedir. 

Patent Nedir?

Patent nedir  diye sorulduğu zaman aslında faydalı model nedir diye de sorulmuş olur. Patent nedir sorusu cevaplandırıldığında buluşların 20 yıla kadar buluşçu adına korunmasını sağlayan sisteme ulaşılır fakat patentin ileriki aşamalarından olan inceleme talebinden  …

Patent / Faydalı Model Tescili

Buluşçular başvurularını yaparken PATENT yada FAYDALI MODEL şeklinde başvuru yapabilirler. Bir buluşun mutlaka patent tescili yada faydalı model tescili olması yönünde karar vermek bir çok örnek olayda çok kolay olmamaktadır. Patent olarak başvurulan bir çok …

Türkiye’de Patent Tescili

Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanabilmesi, ekonomiye katkı sağlayabilmesi, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesi için; buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren sistemdir. Üç tür koruma vardır: …

Yabancı Ülkede Patent Tescili

Patent ile elde edilen hak tescil edildiği ülkeyi kapsar. Bir konuda dünyada sadece bir kez patent verilir. Verilen patentin hangi ülkelerde korunma sağlaması isteniyorsa buralarda ayrıca sicile kayıt edilmesi gerekir.Uluslar arası Tescillerde Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) …

PCT Patent Tescili

PCT (Patent Cooperation Treaty) Kapsamında Uluslararası patent tescilleri doğrudan Türk Patent Enstitüsü’ne uluslararası başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. PCT başvurularının amacı yabancı ülkelerde patent tescilini kolaylaştırmaktır. PCT’nin yarattığı …

Avrupa Topluluğu Patenti – EPC

Patent tescillerinin uluslararası işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oluşturulmuş tescil yöntemidir. Avrupa Patenti tescillerinde tescile kadar olan tüm işlemler Avrupa Patent Bürosu tarafından yürütülür. Tescil işlemleri burada tamamlandıktan…