Patent tescili buluş bütünlüğü konusu tescil başvurularında dikkat etmemiz gereken bir konu. Tek patente çok buluşu sığdırmak ya da buluş bütünlüğü konusu patent tescillerinde rastladığımız bir problem. Buluşçu bir cihaz ya da aparat üzerinde birden fazla geliştirme yaptığı zaman bu durumla karşılaşıyoruz. Basit bir örnekle açıklayalım:

Patent/Faydalı Model Tescili Örnek İstem

Buluşçu bir mobil telefon üreticisi olsun ve yeni mobil telefonunda iki yeni özellik geliştirmiş olsun. Bu özellikler:

1- Mobil telefonun ekranının dokunmatik özellikte olması ve

patent faydalı model

2- Mobil telefonun içine yerleştirilen pilin içeriğinde bulunan X maddesi sayesinde şarj süresinin önceki pillere göre % 30 daha uzun olması.

patent faydalı model

 

Buluşçunun başvurusunun istemlerinde şu iki bağımsız istemi yazdığını varsayalım:

1- Buluş bir mobil telefon olup, özelliği; bir dokunmatik ekran içermesidir.

2- Buluş mobil telefonlarda kullanılmaya mahsus pil olup, özelliği; X maddesi içermesidir.

Buluşa Sorular

Buluş bütünlüğünü merak ediyorsak öncelikle sormamız gereken sorularımız olur?

Bu iki özellik birbiri ile bağımlı mı?

Yani dokunmatik ekranı olmayan bir mobil telefonda pili kullanabilir miyiz?

Başka bir soru da

dokunmatik ekrana sahip telefonumuzda önceki tekniğe ait pillerden kullanabilir miyiz?

Bu sorulara EVET yanıtı veriyorsak buluş bütünlüğü yoktur. Bu durumda iki ayrı buluşa bir dosyada patent istemek durumundayız ve bu SMK bakımından bir sorundur. Eğer böyle bir başvuru yapmışsak uzman patent başvurusunu bölmemizi ister. Eğer bölünme gerekiyorsa birbirinden ayrı olan buluşlar için bir ayrıştırma yaparız. Bu noktada farklı buluş olarak ayrılmış istemler için aynı tarifnameyi kullanarak yeni bir başvuru yaparız.

Buluş Bütünlüğü Yanlış Çözümler

Bazı durumlarda, başvuru sahibinin masraftan kaçınmak için başka çözümler aradığına rastlıyoruz. Başvuru sahipleri bazen birbiri ile bağı olmayan özellikleri bir istemde birleştirerek başvuru yapıyor. Felaket dediğimiz bu duruma örnek bir istem seti:

1- Buluş bir mobil telefon olup, özelliği; dokunmatik ekran ve X maddesine sahip pil içermesidir.

Böyle bir durumda patent yalnızca iki özelliği aynı anda ihtiva eden ürünlere müdahale etme hakkına sahiptir. Önceki tekniğe ait pile sahip dokunmatik ekranlı mobil cihazlara ya da dokunmatik ekranı olmayan aynı özellikteki pile sahip mobil telefonlara müdahale etme hakkı yoktur.

Başka bir örnek vakada buluşçu farklı karakterdeki istemleri birbirine bağlayarak bir çeşit bütünsellik sağlamaya çalışabilir. Buna göre:

1- Buluş bir mobil telefon olup, özelliği; bir dokunmatik ekran içermesidir.

2- İstem 1’e göre bir mobil telefon olup, özelliği; bahsedilen mobil telefonun içeriğinde X maddesi bulunan pil içermesidir.

Böyle bir çözümle belki bütünsellik sorununu aşarız. Ayrıca, buluşçu dokunmatik ekran özelliğini de tek başına koruma altına alır fakat pil üzerindeki  geliştirmeyi tek başına korumamız imkan dışına çıkar.  Dokunmatik ekran özelliğini kullanmadan pili ürün üzerinde kullanma imkanı bulunmaktadır.

Aynı durumu özellikler yer değiştirince diğer taraftan da sağlarız. Yani buluşçu ilk isteme pili ve bağımlı olan ikinci isteme dokunmatik ekran özelliğini yerleştirirse; yukarıdaki sorunu tersinden tekrar eder. Artık pil tek başına koruma hakkı kazanmıştır fakat pil özelliği kullanılmadan sadece dokunmatik ekranlı telefon patent hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurmaz.

Birden Fazla Buluş Varsa Ne Yapmak Gerekir?

Özellikle belirtmemiz gerekir ki, bir cihaz sadece bir patente sahip olmaz. Buluşçu bir cihaz, aparat, vs. gibi bir ürün üzerinde çok sayıda geliştirme yapmışsa çok sayıda patent başvurusu yapar. Patent tescili başvurusu aşamasında yaptığı geliştirmelere konsantre olmak gerekir. Bunların birbiri ile bağını değerlendirmemiz önemlidir. Buluşçu sonuçta bir ürün üretip piyasaya sunacaktır ama bu durum buluşların da bir dosyada toplanacağı sonucunu doğurmaz. Bir diğeri ile bağımlı olmayan her geliştirme için aynı cihaz, alet üzerinde olsa dahi ayrı olarak patent başvurusu yaparız.

Patent tescili buluş bütünlüğü ve doğru başvuru hazırlama konularında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Call Now Button