Marka Tescil Sınıfları Nasıl Belirlenir

Marka tescil sınıfları marka tescil başvurusunun en önemli detaylarındandır. Bu aşamada yapacağınız hata önü alınamaz problemlere sebep olur. Bir marka tescilini üç ana parçaya ayırmamız mümkündür

  • Başvuru Sahibi
  • Başvurduğumuz marka
  • Markanın tescil edildiği meslek alanı ya da alanları

Bu ana kriterlere bakarak kendimiz için en uygun tescili sağlarız. Başvuru sırasında yapacağımız hatalar başkalarına istemeyeceğimiz fırsatları sunar. Bugünlerde özellikle internet ortamında ulaştığımız satış sitelerinde fırsatçı başvurulara rastlıyoruz. Dolayısıyla, marka başvurusunda daha dikkatli davranmanın önceye göre çok daha önemli hale geldiğini söylemek mümkün. Bu konuda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde yürümekte olan bir iptal talebi başvurusu iyi bir örnek olarak önümüze çıkıyor

NATURCAPS vs. NATURKAPS Davası

HASCO TM Polonya merkezli bir firmadır ve markası NATURKAPS – R 155 226 Polonya sınırları içerisinde 2000 yılından itibaren tescillidir. Markanın tescil edildiği sınıf 5’tir. Marka başvurusu sırasında sınıf tanımlaması altında

5 : produkty farmaceutyczne (Farmasötik ürünler)

açıklaması yapılmıştır.

marka tescil

Yukarıdaki marka devam ederken İtalya menşeli ESI S.r.L. başvuru yaparak NATURCAPS – 016289795 markasının tescilini talep etmiştir. Bu marka da 5. sınıfta tescil talep eder. Marka başvurusunda aşağıdaki malları tescil başvurusu kapsamında açıklamıştır.

5
Tonikler [ilaçlar]; diyet gıda takviyeleri; gıda takviyeleri ve diyetetik müstahzarlar; diyetetik kullanım için gıda takviyeleri; tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; gıda için mineral takviyeleri; Arı sütü diyet takviyeleri; antioksidan gıda takviyeleri; Mineral besin takviyeleri; vitamin gıda takviyeleri; Propolis diyet takviyeleri; Polen diyet takviyeleri; Enzim diyet takviyeleri; Kazein diyet takviyeleri; insan kullanımı için mineral diyet takviyeleri; Ilaçlar için kapsüller; şifalı bitki özleri; Tıbbi bitkiler [ilaç özelliği olan bitkiler]; kurutulmuş veya korunmuş şifalı otlar; tıbbi kullanım için bitkisel özler; tıbbi kullanım için şifalı bitki özleri; tıbbi kullanım için bitkisel bileşikler.
marka-tescil-EUIPO

 

 

Firmaların ürünlerinden örnekler:

NATURKAPS markasına sahip olan HASCO, ESI adına başvurusu yapılan NATURCAPS markasının iptali için başvuru yapar.  ESI savunma olarak karşı tarafın (HASCO) markayı kullandığını ispat etmesini ister. HASCO markayı 2000 yılından bu yana kullandığını gösteren delilleri bir dizi başvuru ile gösterir.

HASCO NATURKAPS Markasını Kullanmış mı?

İnternette kısa bir aramayla HASCO’nun ürünlerini buluyoruz ama itirazlar birimi markanın kullanılmadığına hükmetmiş. Bu nasıl oldu? En başa dönüp HASCO’nun tescilindeki mal listesine bakalım:

5 : produkty farmaceutyczne (Farmasötik ürünler)

ESI kullanma ispatı isterken marka tescilindeki mal listesine göre istiyor. İtirazlar birimi de aynı şekilde tescil belgesinde gördüğü mallar için kullanma ispatı talep ediyor. Oysa, HASCO destekleyici diyet ürünleri ve gıda takviyeleri satan bir firma. Dolayısıyla gösterdiği kullanma delilleri de sattığı ürünleri gösterdiğinden tescil ile uyumlu olmuyor. Sonuç olarak markayı genel bir tabirle “farmasötik ürünler” için tescil etmiş olan firma ancak ilaç satarak markayı kullanmış olacağı için başka mallar satması işe yaramıyor.

HASCO basitçe yanlış bir sınıf tanımı mı kullanmış diye sormamız mümkün. Firma Avrupa Birliği Gıda ve İlaç Düzenlemelerine bakarak sınıf tanımlamasını seçmiş. İtirazında da bu tanımın üst bir tanım olduğunu iddia etmiş. İddiasına göre Farmasötik ürünler başlığı altında ilaçlar da gıda takviyeleri de var.

Buna karşılık, itirazlar birimi Nice Sınıflandırma Sistemi’nin gıda ve ilaç düzenlemeleri ile bağlı olmadığını belirtmiş.

Mevcut davada, Polonya markası, Sınıf 5’teki farmasötik ürünler için tescil edilmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunulan kanıtlar, ‘Naturkaps’ markasının yalnızca birkaç gıda takviyesi ile ilgili olarak kullanıldığını göstermektedir.

Bir markanın, belirli bir sınıfın sınıf başlığında yer alan genel açıklamaların yalnızca bir kısmı için tescil edilmiş olması ve ancak aynı sınıfın başka bir genel tanımlaması kapsamına giren mal veya hizmetler için kullanılması halinde, markanın tescil edilmiş olduğu mal veya hizmetler için kullanıldığı kabul edilmeyecektir. (000037619)

5. Sınıf Detayı

Türkiye’de geçerli olan Nice Sınıflandırma Uygulaması diğer ülkelerde de geçerli olduğundan bizdeki tanımlamayı kullanmamız yanlış olmaz.

5. SINIF
İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve
veterinerlik amaçlı radyoaktif kimyasal maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler.
Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler; insan ve hayvanlar için
diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek
mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.

Her iki ürün grubu da 5. sınıfta ama farklı paragraflarda tanımlanmış durumdalar. HASCO, tescil başvurusunu birinci paragraftaki tanımı yazarak yapmış fakat markayı ikinci paragraftaki ürünlerin ticaretinde kullanmış. Bunu yapma sebebi Gıda ve İlaç kanun ve yönetmeliklerindeki tanımlar. İtirazlar birimi ise marka tescilinde diğer kanunlara göre değil Nice Sınıflandırma Sistemine göre değerlendirme yaptığını deklare etmiş.

Sonuç

HASCO markayı tescil ettiği mallarda kullanmadığı için itirazlar birimi itirazı reddetmiş ve diğer markanın devamına karar vermiş.

Marka Tescilinde Sınıf Belirlemeyi Nasıl Yapalım

Tescil başvurusu yapmadan önce markanın ilgili olduğu mal ve/veya hizmetleri belirlememiz gerekli. İlgili olduğumuz mal ya da hizmet bir ya da daha fazla sınıf tanımını kapsayacaktır. Biz konuyu sınıf numarasını başlık alarak açıklamaya çalışırsak yanlış yapmış oluruz. Markanın ilgili olduğu sınıfı bir uzman yardımı ile belirlemek her zaman yararlı olacaktır.

Mal ve hizmet sınıflandırma listesinin yapısını çok iyi bilmemiz gerekir. Liste 45 adet numaralanarak ayrılmış gruptan oluşur. Sınıflandırma sistemi her bir numara ile ayırdığı grubu kendi içinde paragraflarla ayırır. Başvuru sahibi bunlara bakarak ilgili olduğu sınıfı tespit eder.

Fakat ilgili sınıfı bulmamız yeterli değil. Bir ürün grubu ya da hizmetler grubu için tescil talep diyorsak bunları da liste yaparız.  Yaptığımız işi sınıf listesinde açıkça görmek isteriz. En ideal başvuru sınıf listesini bu yolla hazırlarız.

Bugüne kadar başvuru sahipleri marka başvurusunda sınıf belirlerken TürkPatent’in yayınladığı listeleri kullanıyor. Esasen marka başvurusu sınıf listesi hazırlarken bir patent tarifnamesi yazar gibi hareket etmek en uygunudur. Başvurumuz hangi sınıf tanımlaması altına giriyorsa onu belirleyip listedeki tanımı bir başlık gibi kabul etmemiz en doğrusudur. Ardından başvurumuza özel olarak mal ya da hizmetlerin olası tüm detaylarını yazarak başvurumuzu tamamlarız.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button