Yabancı Ülkelerde Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu

Uluslararası tasarım tescili başvurusu özellikle tasarımlarını ihraç eden tescil sahipleri için dikkat gösterilmesi gereken bir konudur. Zamanında diğer ülkede tescile başvurulmayan tasarımlar önemli hak kayıplarına sebep olmaktadır. Endüstriyel tasarımlar diğer tesciller gibi hangi ülkelerde tescil edilmiş ise o ülkelerde koruma sağlar. Endüstriyel Tasarımlar bu tür başvuru kabul eden ülkelerde tescil edilebilir. Fakat yabancı ülkelerde tescil için tanınmış süre aşılmamalıdır. Rüçhan Hakkı denen yabancı ülkede başvuru yapma hakkı endüstriyel tasarımlar için 6 (Altı) aydır.

Tasarım Tescilinde Yenilik Kuralı

Yabancı ülkede başvuru yaparken en büyük dikkatin gösterilmesi gereken şey tarihtir. Bir tasarımın tescil edilebilmesi için üç kriteri birlikte sağlaması gerekir. Bunlar:

  • Yenilik
  • Endüstriyel olarak üretilebilir olma ve
  • Aynı türdeki diğer ürünlere göre belirgin ayırt edici bir görünüme sahip olma

olarak listelenebilir. Yabancı ülkelerde tescile başvururken diğer iki özelliğin yanında yenilik konusunun da açıklığa kavuşması gerekir. Herhangi bir ülkede ilk kez tasarım tescili için başvuru yapılacaksa ve ürün henüz piyasaya sunulmamışsa yenidir ve bir hesaplama gerekmez fakat öncesinde başka yapılmış bir başvuru varsa dikkatli bir hesaplama gerekli olur.

Yabancı Ülkelerde Başvuru Süresi Nasıl Hesaplanır? 

Eğer Türkiye’de endüstriyel tasarım tesciline başvuru yapmış bir hak sahibi başka bir ülkede de tescil için başvuru yapmak isterse yenilik konusunu değerlendirmesi gerekir. Her durumda Türkiye’deki başvuru tarihinin üzerine 12 ay ekleyerek başvuru süresi hesaplanmalıdır. Somut tarihlerle örneklersek; 1 Haziran 2000 tarihinde tasarım tescili için Türkiye’de başvuru yapan bir başvuru sahibi diğer ülkelerde en geç 1 Haziran 2001 tarihine kadar başvuru yapmak zorundadır. Bu tarih geçirilirse başvurma hakkı ortadan kalkar.

Başvuru sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren altı(6) ay içinde rüçhan hakkından yararlanarak diğer ülkelere başvurabilir. Eğer bu süre geçirilmişse artık rüçhan hakkı ileri sürülemez fakat yenilik özelliği ortadan kalkmadığından rüçhan hakkı olmaksızın başvuru tarihinden itibaren hak sahibi olmak koşuluyla 12 aylık süreye kadar başvuru yapılabilir.

Başvuru Süresi Kaçırılırsa Ne Olur?

Uluslararası tasarım tescili başvurusu sahibi 12 aylık süre geçmiş ve diğer ülkelerde başvuru yapmamışsa tasarım Türkiye dışında serbest bir ürün haline gelir. Artık dünyanın kalanında hiç kimse o ürünle ilgili olarak tasarım tescil hakkı elde edemez tasarım sahibi de bu gruba dahildir. Tasarımların sonraki ülkelerde tescili imkanının geri döndürülemez şekilde ilk başvuru tarihine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Yabancı ülkelerde endüstriyel tasarım tescili başvurusu o ülkede yetkili bir vekil tayin edilerek yapılır. Seçilen ülkede,bulunan vekil ofislere yetki verilerek gereken diğer evrak hazırlanır ve başvuru yetkili vekil tarafından yapılır. Bu durum tescil maliyetlerini arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Bundan korunabilmek için uluslararası tescili kolaylaştıran bazı uygulamalar geliştirilmiştir. Bu kapsamda

  • Lahey (Hague) Sistemi
  • Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı
  • OAPI (Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü
  • EAPO (Avrasya Patent Ofisi)

gibi organizasyonlar tescillerin uluslararası işlemlerini kolaylaştırmak üzere kurulmuş sistemlerdir. Uluslararası tasarım tescili konusunda sorularınız için bize ulaşın

Call Now Button