DUBAİ’de Marka Tescili

Dubaide marka tescili için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) marka tescili başvurusu yapmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi Dubai bir ülke değil Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir şehirdir. Dolayısıyla, marka tescili de ülkede yapılacağından Dubaide marka tescili başvurusu değil Birleşik Arap Emirlikleri’nde marka tescili demek gerekiyor.

Dubai-Birleşik-Arap Emirlikleri-Marka-Tescil

Buradan itibaren yanlış ifade olan Dubai’de marka tescili yerine BAE’nde marka tescili diyeceğiz. BAE’nde marka tescili 2021 yılı sonuna kadar sadece ülkeye doğrudan marka tescil başvurusu yapılarak elde ediliyordu. 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren BAE de Madrid Protokolü kapsamında marka başvurusu kabul etmeye başladı ve alternatif bir tescil yolu açılmış oldu.

Aslında BAE’nde üç şekilde marka tescili imkânı olabilecekti. Körfez İşbirliği Konseyi kapsamında sınai mülkiyet haklarının ortak koruması için de bir çalışma vardı fakat henüz bu konuda bir ilerleme olmadığı için şimdilik tescil için iki yoldan bahsetmek gerekiyor.

Madrid Protokolü Üzerinden BAE’nde Marka Tescili

Aralık 2021’den bu yana BAE Madrid Protokolü kullanılarak yapılan marka tescil başvurularında başvuruya eklenebiliyor. Madrid Protokolünün avantajlarını genel olarak biliyoruz.

 • Yabancı ülkede vekil ataması yapmak gerekmiyor
 • Doğrudan yapılan başvuruya göre çok büyük maliyet avantajı sağlayabiliyor. Hele konu BAE ise bu avantaj karşılaştırılmaz oluyor.
 • Bir seferde ya da eklemeler yaparak birkaç seferde aldığımız tescili bir merkezden yönetmek mümkün oluyor ve yenileme adres değişikliği devir gibi işleri WIPO üzerinden çok düşük maliyetle yapabiliyoruz.
 • Bütün yazışmalar seçtiğimiz ve anlayabildiğimiz dilde gerçekleştiği için iletişim kolaylığı oluyor.
 • Apostil, noter gibi ek bürokratik işlem olmadığından işler daha basit ilerliyor.
 • Bir ihtiyaç söz konusu olduğunda başvuru ulusal başvuruya dönüştürülebiliyor.

Bunların yanında Madrid Protokolü bazı dezavantajlara da sahip

 • Bir tescil belgesi verilmediği için belgeye ihtiyaç olduğunda problem yaşanabiliyor. Örnek Çin’de bazı resmi işlemler için tescil belgesi evrak olarak gerekiyor ve Madrid Protokolünü kullanarak tescil yaptıysak yeniden işlemler yapmak zorunda kalıyoruz.
 • Bir ret ya da itiraz olursa lokal bir vekil ile çalışmak zorunda kalıyoruz.
 • Madrid Protokolü başvurusu yapmak için bir orijin ülkede tescile ya da başvuruya sahip olmanız gerekli. Orijin ülkede tesciliniz yoksa ya da tescilin önünde bir engel varsa sistemi kullanamıyorsunuz ya da üye başka bir ülkede başvuru yapıp oradan Madrid Protokolü başvurusu yapıyorsunuz.
 • Başvuru ülkeleri dolaştığından işlem de olması gerekenden uzun sürüyor.

Tüm bu avantaj ve dezavantajlara bakarak BAE’nde marka tescili için hangi yolu izleyelim? Bir de oarada ulusal başvuruya bakalım.

BAE-marka-tescil

BAE’nde Ulusal Marka tescil Başvurusu

Madrid Protokolünü kullanmadan doğrudan BAE Marka Kurumu’na da tescil başvurusu yapmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki yolu takip etmemiz gerekiyor.

 • BAE’nde yetkili bir marka vekili ile anlaşıp görevlendirme yapmak zorundayız.
 • Gelen vekâletnameyi yeminli çeviri ile noter huzurunda imzaladıktan sonra valilikten apostil alıp elçiliğe ulaştırmamız ve oradan da elçilik apostili yaptırmamız gerekiyor. Arkasından orijinal evrakı BAE’ne göndermek zorundayız.
 • BAE’nde marka tescilini iki yılı aşan sürede tamamlıyoruz
 • Tescil ettirdiğimiz markayı on yıllık sürelerle yeniliyoruz.

Madrid Protokolünün en önemli dezavantajlarından biri tescil süresinin uzaması demiştik. Konu Birleşik Arap Emirlikleri olunca bu durum tersine dönüyor. Madrid Protokolünde 18 ayda cevap verilmesi zorunluluğu olduğu için süreç hızlanıyor bile diyebiliriz.

BAE’nde doğrudan başvuruda maliyetler yüksek olabiliyor fakat Madrid Protokolünü kullandığımız zaman orada vekil görevlendirmemiz gerekmiyor ve bu büyük bir mali avantaj sağlıyor.

Vekil ihtiyacı olmadığı için vekâletname ihtiyacı da yok. Dolayısıyla noter, valilik, elçilik gibi bürokratik işlemler de gerekmiyor.

Bir uyarıda bulunmamız gerekir. Eğer taklit ürünlerin uluslararası dolaşımını önlemek için BAE gümrüklerinde kayıt yapmak istiyorsak markanın Arapça tescil örneğine ihtiyaç duyarız ve bunun için orada bir ek işlem yapmamız gerekir.

Açıkladığımız bilgiler ışığında şüpheye yer olmadan BAE marka tescili için Madrid Protokolünün ideal bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

BAE’de marka tescilinin diğer detayları için lütfen bize buradan ulaşın.

Call Now Button