Marka İzleme

Marka izleme tescilli markanın haksız kullanımlara karşı korunabilmesi için tescil sahibinin yürütmesi gereken görevlerdendir. Ayrıca Türk Patent Kurumu’na düşen görevler bulunmaktadır. Bunların başında Marka izleme ile tescil sahibinin sonradan yapılacak marka başvurularına henüz başvuru halindeyken itiraz ederek engel olması gelir. Korunmanın Türk Patent ve tescil sahibi tarafından paylaşılan kısımlarını detaylandıralım.

Patent Kurumu

Türk Patent Kurumu’na başvuru yaparak ilgili olduğumuz sınıfta tescil ettirdiğimiz markanın aynısı yada ayırt edilemeyecek kadar benzerleri için başka kişi yada firmaların yapacağı başvurular kabul edilmeyecektir. Fakat; markaların birbiri ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olması durumu herkese göre değişiklik arz eder. Bazı kimselerce çok benzer görülecek iki marka başka kimseler tarafından o kadar benzer görülmeyebilir.

Bu sebeple Türk Patent Kurumu kendi inceleme işlemini tamamladıktan sonra marka tescili talebini ayda iki kez hazırladığı Resmi Marka Bülteni’nde yayınlayarak üçüncü şahısların itirazına açmaktadır. Bültenlerde yayınlanan markalara yapılan itirazlar Kurum tarafından ayrıca incelenmekte ve haklı görülürse marka kısmen ya da tamamen reddedilmektedir.

Marka Tescili Sahibi

Markamızın özgün yapısını korumak ve her türlü haksız kullanım ve iltibasın önüne geçebilmek için tescil işleminin  tamamlanmasının yanı sıra ayrıca yayınlanan resmi marka bültenlerinin de marka takibi yapılarak muhtemel kötü niyetli başvuruları henüz tescili kesinleşmeden itiraz yolu ile önlememiz gerekir.

Yayınlanan resmi marka bültenlerinde tescilli bir markaya benzer bir yeni başvuru yayınını takip edebilmek eğer yardımcı donanımlar yoksa son derece zaman alıcı ve yorucu olabilmektedir. Bir marka bülteninde ortalama 7.000 civarı marka yayınlanmakta ve bunlar bültende başvuru numarası sırasına göre yayınlanmaktadır. Bu sebeple belirli bir meslek alanındaki markaları izlemek bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Aksi halde inceleme işi günlerce sürebilmektedir.

OPTİMUM PATENT OFİSİ aylık yayınlanan bültenleri müvekkilleri adına inceleyip kötü niyetli ya da iltibasa sebep olabilecek başvurulara süresinde itiraz ederek müvekkillerinin markalarının tam ve etkin korunmasını sağlamaktadır.

Marka takibi kapsamında yayınlanan markalara

  • Yazılışta benzerlik
  • Söyleyişte benzerlik
  • Markanın yarattığı algı bakımından benzerlik
  • Karıştırma ihtimali
  • İlişkili zannedilme ihtimali

gibi kriterler gözetilerek bakılmakta ve bunlar ışığında bir değerlendirme yapılarak müvekkillere bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.

Markaların takibi konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

 

Call Now Button