Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı nedir?

Patent Faydalı Model Rüçhan Hakkı konusu yanlış bir şekilde özellikle bir başvuru gerektiren talep edilerek kazanılan bir hak gibi görülmektedir. Türkiye’de patent ya da faydalı model tescili başvurusu yapanlar başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde diğer ülkelerde başvuru yapmak için Rüçhan Hakkına sahip olur. Rüçhan hakkı başvuru ile elde edilen bir haktır ayrıca bir başvuru yapılması gerekmez.

Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı nedir sorusunu cevaplayabilmek için 1881 yılında imzalanmış olan Paris Anlaşmasına kadar gitmemiz gerekir. Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Paris Anlaşması’na dahil diğer ülkelerde başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.

Rüçhan Hakkının faydası nedir?

Başvuru sahibi sonraki ülkede başvuru yaparken eğer rüçhan hakkından yararlanmak isterse Türk Patent ve Marka Kurumundan ilk başvuruyu gösteren rüçhan hakkı belgesi ile başvuru yaparsa ilk ülkedeki başvuru tarihi ile sonraki başvurunun yapıldığı tarihler arasında yapılan diğer başvurulara karşı öncelik hakkına sahip olur.

Rüçhan hakkı uygulaması buluşçulara diğer ülkelerde başvuru yapabilmek için bir düşünme süresi vermek amacıyla oluşturulmuş bir imtiyaz olmakla beraber diğer kişilerin de ticari faaliyetleri sırasında bir belirsizlik içinde kalmamaları için bir süre ile sınırlandırılmış, buluşçuya 12 aylık bir hak düşürücü süre tanınmıştır.

12 aylık süre değişebilir mi?

Ulusal patent ve faydalı model başvurularında yabancı ülkede başvuru yapabilmek için verilen rüçhan süresi 12 aydır fakat zaman içinde uluslararası başvurunun daha da artması ve diğer ülkelerde başvuru yapılmasında 12 aylık sürenin yeterli görülmemesi sebebiyle yeni anlaşmalar ile ülkeler bu sürenin daha da uzatılması yönünde irade oluşturmuştur.

Örnek olarak bu süre PCT Anlaşmasına katılan ülkeler tarafından ortalama 30 ay olarak kabul edilmiştir. İlave olarak Avrupa Patentleri de(EPC) tüm tescil işlemlerinin Avrupa Patent Ofisi’nde tamamlanmasının ardından tescil kesinleştikten sonra 3 ay içinde başvuru yapılmasını kabul etmiştir. Avrupa Patenti başvurularının ortalama 3-4 yılda tamamlandığı düşünüldüğünde birliğe üye sonraki ülke tescili için süre de 3-4 yılı aşmaktadır.

Patent Faydalı Model Rüçhan Hakkı konusunda daha detaylı sorular için bize ulaşın.

Call Now Button