Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı nedir?

Patent Faydalı Model Rüçhan Hakkı konusu özellikle başvuru gerektiren talep edilerek kazanılan bir hak zannediliyor. Türkiye’de patent ya da faydalı model tescili başvurusu yapanlar başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde diğer ülkelerde başvuru yapmak için Rüçhan Hakkına sahip olur. Rüçhan hakkı başvuru ile elde ettiğimiz bir haktır. Ayrıca bir başvuru yapmak gerekmez.

Patent ve Faydalı Modelde Rüçhan Hakkı nedir sorusunu cevaplayabilmek için biraz geriye gitmemiz gerekir. 1881 yılında imzalanmış olan Paris Anlaşması bu konuda temel dayanak anlaşmadır. Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Paris Anlaşması’na dahil diğer ülkelerde başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.

Rüçhan Hakkının faydası nedir?

Başvuru sahibi sonraki ülkede başvuru yaparken eğer rüçhan hakkından yararlanmak isterse Türk Patent ve Marka Kurumundan ilk başvuruyu gösteren rüçhan hakkı belgesi ile başvuru yaparsa ilk ülkedeki başvuru tarihi ile sonraki başvurunun yapıldığı tarihler arasında yapılan diğer başvurulara karşı öncelik hakkına sahip olur.

Rüçhan hakkı uygulaması buluşçulara diğer ülkelerde başvuru yapmak için bir düşünme süresi vermek amacını taşır. Öte yandan diğer kişilerin de bir belirsizlik içinde kalmamaları için bir süre ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple buluşçuya 12 aylık bir hak düşürücü süre tanınmıştır.

12 aylık süre değişir mi?

Ulusal patent ve faydalı modellerde yabancı ülkede başvuru yapmak için rüçhan süresi 12 aydır. Fakat zaman içinde uluslararası başvuruların sayısı arttı. Dolayısıyla diğer ülkelerde başvuru yapılmasında 12 aylık sürenin yeterli görülmemeye başladı. Bu sebeple yeni anlaşmalar ile ülkeler bu sürenin daha da uzatılması yönünde irade oluşturmuştur.

Örnek olarak bu süre PCT Anlaşmasına katılan ülkeler tarafından ortalama 30 ay olarak kabul edilmiştir. İlave olarak Avrupa Patentleri de(EPC) tüm tescil işlemlerinin Avrupa Patent Ofisi‘nde tamamlanmasının ardından tescil kesinleştikten sonra 3 ay içinde başvuru yapılmasını kabul etmiştir. Avrupa Patenti başvurularının tescili ortalama 3-4 yıl sürüyor. Dolayısıyla birliğe üye sonraki ülke tescili için süre de 3-4 yılı aşmaktadır.

Patent Faydalı Model Rüçhan Hakkı konusunda daha detaylı sorular için bize ulaşın.

 

Call Now Button