Türkiye ve Dünyada Patent Sorgulama

Patent sorgulama konusunda detaylı bilgi oluşturmak marka sorgulama ve tasarım sorgulamadan farkını anlatmak, patent sorgulamanın türleri hakkında bilgi vermek için böyle bir yazının hazırlanmasını gerekli gördük. Biraz Türk Patent ve Marka Kurumunun adından da kaynaklanan bir durum sebebiyle bu konudaki hemen her şey patent adı ile adlandırılıyor. O sebeple önce tanımlamaları ve ardından asıl patent sorgulamanın hangi yollardan ve nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

Patent Sorgulama Nedir?

Teknik buluşlarla ilgili olarak Türk Patent Patent veri tabanında ya da uluslararası patent araştırma portalı espacenet veri tabanında yapılan sorgulamalara patent sorgulama denir.

Bir ticari faaliyetin, ürünün, hizmetin adı olan markalar ise marka sorgulama sayfasından araştırılır. İlave olarak ürünlerin sadece estetik görünümlerini koruyan endüstriyel tasarım tescilleri de tasarım sorgulama sayfasından sorgulanır. Özetlersek:

 • Teknik buluşlar için PATENT SORGULAMA
 • Markalar, logolar, isimler için MARKA SORGULAMA
 • Ürünlerin dış estetik görünümleri için ENDÜSTRİYEL TASARIM SORGULAMA
Patent sorgulama marka sorgulama tasarım sorgulama
Şekil 1

 

Amacı aslında marka sorgulama ya da tasarım sorgulama olanlar yukarıdaki linklere tıklayarak oradan devam edebilir. Patent Sorgulama kavramının aslında ne için olduğu anlaşıldığına göre bu noktadan sonra asıl konumuza yoğunlaşmamız yararlı olacaktır. Patent sorgulamayı ne sebeple yaptığımız sorgulamayı nasıl yapacağımızı da belirler. İhtiyaçları tanımlayarak sorgulamanın yöntemini açıklayalım.

1- Patent başvurusu yapmış olan başvuru sahibinin Patent Sorgulaması

Böyle bir sorgulama genel olarak başvurunun son durumunun merak edildiği zamanda yapılır. Patent başvurusu; hangi aşamada, başvuruda bir gelişme olmuş mu, başvuru sorunsuz devam ediyor mu gibi merak edilen şeylerin öğrenilmesi için Türk Patent online sayfasında patentin başvuru numarası ile kolaylıkla sorgulama yapılabilir.

Patent-sorgulama-dosya-takibi
Şekil 2

Bu sorgulama ile açılan sayfada numarası yazılan patentin son durumu, yıllık harçların ödenip ödenmediği, varsa araştırma, inceleme raporları, başvuru sahibi, buluşçu gibi tüm bilgiler görülebilir. Buradan yapılacak rutin sorgulamalar bazı işlemlerin süresinin kaçırılmasını önlemek bakımından yararlıdır. Patent kurumu bir bildirim yapmış ve başvuru sahibi bunu fark edememiş olabilir. Rutin kontroller özellikle sürelerin kaçırılmaması için çok önemlidir.

Burada bir Patent Vekili ile çalışmanın önemi de kendisini göstermektedir. Patent başvuruları çoğu zaman tebligatların fark edilmemesi, yıllık harçların sürelerinin kaçırılması, araştırma inceleme raporlarının doğru anlaşılmaması sebebiyle düşmektedir. Patent vekili görevi gereği tüm bunları düzenli olarak takip eder ve basit işlemler sebebiyle patentin düşmesini önler. 

2- Bir patent tescili ya da başvurusu sahibi tarafından ihtar edilen kişinin patent sorgulaması

Firmalar özellikle yeni ürettikleri ürünler ile ilgili olarak zaman zaman patent tescil sahipleri tarafından uyarılmakta ya da doğrudan doğruya bir dava ile karşı karşıya kalabilmektedir. Böyle durumlarda kendisine bilgi verilen kişi çeşitli bilgilerle ortada gerçekten bir patent olup olmadığını varsa geçerlilik durumunu tespit edebilmek için elindeki bilgiyi kullanarak patent sorgulama yapabilir.

Türk Patent Detaylı Patent Sorgulama
Şekil 3

Türk Patent online sayfasında patentle ilgili olarak elde hangi bilgi varsa ona göre araştırma yapılabilir. Bunlar; başvuru sahibi, buluşçu, patent numarası, vs. gibi bilgiler olabilir.

2- Belirli bir sektördeki patentler hakkında fikir sahibi olmak için patent sorgulama

Firmalar ya da kişiler çalıştıkları sektörde diğer firmaların neler için patente başvurduklarını, rakiplerin durumunu, rakiplerin yakın gelecekte piyasaya süreceği yeni ürünleri önceden görebilmek amacıyla patent veri tabanını kısa aralıklarla kontrol etmek isteyebilir. Bunun dışında belirli sektörlerdeki patentleri de görmek ihtiyacı olabilir.

Şekil 3 ekranında ürün adı, başvuru sahibi, buluşçu adı, patentin ilgili olduğu patent sınıfı, bülten numarası kullanılarak patent sorgulama yapılabilir. Bu arama bir kaç faktör kullanılarak da yapılabilir. Örnek:

Kimya alanında faaliyet yürüten bir firma önce ürünlerinin ait olduğu patent sınıfını (IPC ya da CPC) tespit edip sınıfı ve bülten numarasını girerek detaylı arama yaparsa ilgilendiği bültendeki diğer patentleri görmesi gerekmeden daha basit bir sonuç listesi içinde kolay bir araştırma yapabilir. Patent ofisi ile patent izleme anlaşması yapılarak bu tür izleme çalışmalarının profesyoneller tarafından yürütülmesi de mümkündür.

3- Bir ürünü ilk kez üretmek üzere sipariş alan kişilerin patent sorgulaması

Bir ürünü ilk kez piyasaya ya da bir satın alana üretmek içerisinde riskler barındırabilir. Ürün başka bir firma tarafından patentli olarak ticareti yapılan bir ürün olabilir ve bir kez yatırıma giriştikten sonra artık zarar kaçınılmaz hale gelebilir. Patent tescilleri ülkesel olarak verildiği için ürün hangi ülkede/ülkelerde ticarete konu olacaksa buralarda ön araştırma yapılması anlamlı olacaktır. Bu tür araştırmaya “operasyon serbestliği araştırması(freedom to operate search)” adı da verilmektedir.

Bu tür araştırmalarda geçerli patentler ve hangi ülkelerde geçerli oldukları araştırılacağından aşağıdaki kriterlere göre patent sorgulaması yapılmalıdır:

 • Ürünün ticari olarak bulunacağı ülkelerde araştırılır
 • Patentin geçerlilik süresi 20 yıl olduğundan bu durum gözetilerek bakılır
 • Patentler başvuru halindeyken başka ülkelere de giriş yapılabilme ihtimali olduğundan rüçhan tarihleri gözetilerek dünyadaki tüm başvurulara bakılır
 • Patent ya da patentler bulunduysa tescilin devam edip etmediğine bakılır
 • Bir ürün üzerinde birden fazla patent tescili olabileceğinden ilgili tüm patentler bulunmaya çalışılır.

Freedom to Operate araştırmaları çok detaylı ve karışık araştırmalar olduğundan profesyonel patent ofisi yardımı son derece gereklidir. Hatta patent vekili ve firma uzmanları ortaklaşa bir ekip oluşturarak patent sorgulama işini yaparsa en doğru sonuca ulaşılması daha mümkün olur.

4- Buluş olduğu düşünülen bir konu için yenilik ve patentlenebilirlik sorgulaması

En geniş literatür taramasını gerektiren patent sorgulama türü bu tür araştırmalardır. Bir buluş

 • Yeni
 • Buluş basamağına sahip ve
 • Sanayiye uygulanabilir

ise patentlenebilir. Yeni olma dendiğinde dünyada yeni olmayı anladığımızdan(birşeyin Türkiye’de yeni olmasının patent bakımından hiç bir anlamı yoktur) dolayısıyla, artık araştırma alanımız dünyadır.

espacenet patent sorgulama
Şekil 4

Şekil 4’te görülen espacenet arama portalı dünyada en çok patente ulaşılabilen arama ekranı olarak tercih edilen bir araştırma kaynağıdır. Burada da patent anahtar kelimeleri, başvuru numaraları, patent sınıfları ve tarih aralıkları kullanılarak patent araştırması yapılabilir.

Bir muhtemel buluşla ilgili olarak araştırma yaparken araştırdığımız bilginin varlığını ya da yokluğunu araştırırız. Eğer bir dosya içeriğinde bilgiyi bulabiliyorsak bu buluşumuzun yeni olmadığı durumunu kesinleştirecektir. Bulduğumuz patentin aslında başka bir buluşu patentleyen bir dosya olması durumu değiştirmez. Bir de yenilik ve patentlenebilirlik araştırması sırasında aradığımız bilgiyi dosyanın hangi kısmında bulduğumuzun da bir önemi yoktur, bilginin var olması yeterlidir.

Bu noktada şu uyarıyı da yapmak yerinde olur; bulduğumuz bilgi tamamen farklı bir sektördeki bir kullanımı açıklıyorsa tekniğin bilinen durumuna göre ilgili olduğumuz teknik alanda uzman bir kişinin o bilgiyi bilmesi beklenmez. Böyle bir durumda ilgili sektörde yenilik sağlanmış olacağından patent tescili ihtimali söz konusu olabilir. Konu patent olunca her zaman bir patent vekilinden yardım almak doğru olur. Patent son derece detaylı ve yapılan yanlış ortaya çıktığında artık düzeltmenin imkanının olamayacağı bir konudur.

Patent Sorgulama konusunda daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

Call Now Button