Türkiye ve Dünyada Patent Sorgulama

Patent sorgulama konusunda detaylı bilgi oluşturmak marka sorgulama ve tasarım sorgulamadan farkını anlatmak, patent sorgulamanın türleri hakkında bilgi vermek için böyle bir yazı hazırlamayı gerekli gördük. Biraz Türk Patent ve Marka Kurumunun adından da kaynaklanan bir durum sebebiyle bu konudaki hemen her şey patent adı ile adlandırılıyor. O sebeple önce tanımlamaları ve ardından asıl patent sorgulamayı hangi yollardan ve nasıl yaptığımızı anlatıyoruz.

Patent Sorgulama Nedir?

Teknik buluşlarla ilgili olarak Türk Patent; patent veri tabanında ya da uluslararası patent araştırma portalı espacenet veri tabanında yapılan sorgulamalara patent sorgulama diyoruz.

Bir ticari faaliyetin, ürünün, hizmetin adı olan markaları ise marka sorgulama sayfasından araştırıyoruz. İlave olarak ürünlerin sadece estetik görünümlerini koruyan endüstriyel tasarım tescillerini de tasarım sorgulama sayfasından sorguluyoruz. Özetlersek:

patent sorgulama optimum patent

 

Amacı aslında marka sorgulama ya da tasarım sorgulama olanlar için detaylı bilgi yukarıdaki linklerdedir. Patent Sorgulama kavramının aslında ne için olduğunu anlattığımıza göre bu noktadan sonra asıl konumuza yoğunlaşmamız yararlı olacaktır. Patent sorgulamayı ne sebeple yaptığımız sorgulamayı nasıl yapacağımızı da belirler. İhtiyaçları tanımlayarak sorgulamanın yöntemini açıklayalım.

1- Patent başvurusu yapmış olan başvuru sahibinin Patent Sorgulaması

Böyle bir sorgulamayı genel olarak başvurunun son durumunu merak ettiğimiz zaman yaparız. Patent başvurusu; hangi aşamada, başvuruda bir gelişme olmuş mu, başvuru sorunsuz devam ediyor mu gibi merak ettiğimiz şeyleri öğrenmek için Türk Patent online sayfasında patentin başvuru numarası ile kolaylıkla sorgulama yaparız.

patent sorgulama, patent araştırma optimum patent

Bu sorgulama ile açtığımız sayfada numarasını yazdığımız patentin son durumu, yıllık harçlarını ödeyip ödemediği, varsa araştırma, inceleme raporları, başvuru sahibi, buluşçu gibi tüm bilgileri görürüz. Buradan yapacağınız rutin sorgulamalar bazı işlemlerin süresini kaçırmanızı önlemek bakımından yararlıdır. Patent kurumu bir bildirim yapmış ve başvuru sahibi bunu fark edememiş olabilir. Rutin kontroller özellikle sürelerin kaçırılmaması için çok önemlidir.

Burada bir Patent Vekili ile çalışmanın önemi de kendisini göstermektedir. Patent başvuruları çoğu zaman tebligatların fark edilmemesi, yıllık harçların sürelerinin kaçırılması, araştırma inceleme raporlarının doğru anlaşılmaması sebebiyle düşmektedir. Patent vekili görevi gereği tüm bunları düzenli olarak takip eder ve basit işlemler sebebiyle patentin düşmesini önler. 

2- Bir patent tescili ya da başvurusu sahibi tarafından ihtar edilen kişinin patent sorgulaması

Firmalar özellikle yeni ürettikleri ürünler ile ilgili olarak zaman zaman patent tescil sahipleri tarafından uyarılmakta ya da doğrudan doğruya bir dava ile karşı karşıya kalabilmektedir. Böyle durumlarda kendisine bilgi verilen kişi çeşitli bilgilerle ortada gerçekten bir patent olup olmadığını varsa geçerlilik durumunu tespit edebilmek için elindeki bilgiyi kullanarak patent sorgulama yapabilir. Bir kriter girerek yapacağınız patent araştırmasında aşağıdaki gibi bir liste ile karşılaşırsınız.

patent sorgulama patent araştırma optimum patent

 

Türk Patent online sayfasında patentle ilgili olarak elde hangi bilgi varsa ona göre araştırma yapılabilir. Bunlar; başvuru sahibi, buluşçu, patent numarası, vs. gibi bilgiler olabilir.

3- Bir Buluşun Yeni Olup Olmadığının Sorgulanması

Bir buluşunuzun olduğunu düşünüyorsanız ve sizden önce bunu başkasının bulup bulmadığını merak ediyorsanız yapacağınız araştırma tamamen farklıdır. Buluş yaptığınızı düşünüyorsanız araştırmanızı TürkPatent patent sorgulama sayfasında yapamazsınız.

Araştırma alanınız artık dünyadır. Bir buluşun Türkiye’de yeni olması patent tescili için yeterli değildir. Dünyada yeni olması gerekir. Dünyadaki tüm bilgiye ulaşmak mümkün değil fakat bilimsel literatür taraması ve uluslar arası portalda patent sorgulama yapmak fikir verebilir.  Patentlenebilirlik araştırması zor ve destek gerektiren bir çalışmadır. Bunun için bizden talepte bulunabilirsiniz.

4- Belirli bir sektördeki patentler hakkında fikir sahibi olmak için patent sorgulama

Firmalar ya da kişiler çalıştıkları sektörde diğer firmaların neler için patente başvurduklarını, rakiplerin durumunu, rakiplerin yakın gelecekte piyasaya süreceği yeni ürünleri önceden görebilmek amacıyla patent veri tabanını kısa aralıklarla kontrol etmek isterler. Bunun dışında belirli sektörlerdeki patentleri de görmek gereklidir.

Şekil 3 ekranında ürün adı, başvuru sahibi, buluşçu adı, patentin ilgili olduğu patent sınıfı, bülten numarasını kullanarak patent sorgulama yaparız. Bu aramada gerekirse bir kaç faktörü bir arada kullanırız. Örnek:

Kimya alanında faaliyet yürüten bir firma önce ürünlerinin ait olduğu patent sınıfını (IPC ya da CPC) tespit edip sınıfı ve bülten numarasını girerek detaylı arama yaparsa ilgilendiği bültendeki diğer patentleri görmesi gerekmeden daha basit bir sonuç listesi içinde kolay bir araştırma yapacaktır. Patent ofisi ile patent izleme anlaşması yapılarak bu tür izleme çalışmalarının profesyoneller tarafından yürütülmesi de mümkündür.

5- Bir ürünü ilk kez üretmek üzere sipariş alan kişilerin patent sorgulaması

Bir ürünü ilk kez piyasaya ya da bir satın alana üretmek içerisinde riskler barındırır. Ürün başka bir firma veya kişi adına patentli ise bir kez yatırıma giriştikten sonra artık zarar kaçınılmaz olacaktır. Patent tescilleri ülkesel olarak verildiği için ürün hangi ülkede/ülkelerde ticarete konu olacaksa buralarda ön araştırma yapılması anlamlı olacaktır. Bu tür araştırmaya “operasyon serbestliği araştırması(freedom to operate search)” adı da verilmektedir.

Bu tür araştırmalarda geçerli patentler ve hangi ülkelerde geçerli olduklarını araştırırız. Bu nedenle, aşağıdaki kriterlere göre patent sorgulaması yapmalıyız:

  • Ürünün ticari olarak bulunacağı ülkelerde araştırırız
  • Patentin geçerlilik süresi 20 yıl olduğundan bu durumu gözeterek bakarız
  • Patentler başvuru halindeyken başka ülkelere de giriş yapma ihtimali vardır. Bu sebeple, rüçhan tarihlerini gözeterek dünyadaki tüm başvurulara bakarız
  • İlgili patent ya da patentler bulduysak tescilin devam edip etmediğine bakarız
  • Bir ürün üzerinde birden fazla patent tescili olabileceğinden ilgili tüm patentler bulunmaya çalışılır.

Freedom to Operate araştırmaları çok detaylı ve karışık araştırmalardır. Profesyonel patent ofisi yardımı son derece gereklidir. Hatta patent vekili ve firma uzmanları ortaklaşa bir ekip oluşturmalı. Patent sorgulama işini bu şekilde yaparsak en doğru sonuca ulaşmak daha mümkün olur.

6- Buluş olduğu düşünülen bir konu için yenilik ve patentlenebilirlik sorgulaması

En geniş literatür taramasını gerektiren patent sorgulama türü bu tür araştırmalardır. Bir buluş

  • Yeni
  • Buluş basamağına sahip ve
  • Sanayiye uygulanabilir

ise başvuru sahibi patent tescili alır. Yeni olma dendiğinde dünyada yeni olmayı anladığımızdan dolayısıyla, artık araştırma alanımız dünyadır. Bir şeyin Türkiye’de yeni olmasının patent bakımından hiç bir anlamı yoktur.

espacenet patent sorgulama
Şekil 4

Şekil 4’te görülen espacenet arama portalı dünyada en çok patente ulaşılabilen arama ekranı olarak tercih edilen bir araştırma kaynağıdır. Burada patent anahtar kelimeleri, başvuru numaraları, patent sınıfları ve tarih aralıklarını kullanarak patent araştırması yaparız.

Bir muhtemel buluşla ilgili olarak araştırma yaparken araştırdığımız bilginin varlığını ya da yokluğunu araştırırız. Eğer bir dosya içeriğinde bilgiyi bulabiliyorsak bu buluşumuzun yeni olmadığı durumunu kesinleştirecektir. Bulduğumuz patentin aslında başka bir buluşu patentleyen bir dosya olması durumu değiştirmez. Ayrıca yenilik, patentlenebilirlik araştırmasında aradığımız bilgiyi dosyanın hangi kısmında bulduğumuzun da bir önemi yoktur. Bilginin var olması yeterlidir.

Bu noktada şu uyarıyı da yapmak yerinde olur; bazen bulduğumuz bilgi tamamen farklı bir sektördeki bir kullanımı açıklamaktadır. Tekniğin bilinen durumuna göre ilgili olduğumuz teknik alanda uzman bir kişinin o bilgiyi bilmesini beklemeyiz. Böyle bir durumda ilgili sektörde yenilik kriterini sağlamış olacağımızdan patent tescili ihtimali söz konusu olur. Konu patent olunca her zaman bir patent vekilinden yardım almak doğru olur. Patent son derece detaylı ve yapılan yanlış ortaya çıktığında artık düzeltmenin imkanının olamayacağı bir konudur.

Patent Sorgulama konusunda daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

Call Now Button