Uluslararası Patent 

Uluslararası Patent Tescili patentin birden fazla ülkede tescil edilmesi olarak tanımlanabilir. Patent tescili ile elde edilen hak tescil edildiği ülkeyi kapsar. Örnek vermek gerekirse; Türkiye’de başvurulup tescil edilmiş bir patent Türkiye sınırları içinde buluşun uygulanmasını engelleme gücü kazandırır. Başka bir ülkede üretilip bir üçüncü ülkeye ihraç edilmesi suç oluşturmaz. Burada diğer ülkelerdeki üreticiler ve ticari amaçla elde bulunduranların dikkat etmeleri gereken şey Türkiye’ye girmemektir.

Uluslararası Patent Başvurusu’nu ne zaman yapmak gerekir?

Türkiye’de patent veya faydalı model tescili başvurusu yapan başvuru sahibi isterse diğer ülkelerde de başvuru yapabilir ama bu süre ile sınırlıdır. Bir ülkede başvuru yaptıktan sonra başka bir ülkeye de başvuru yapmanın süre limitlerini kısaca;

şeklinde gösterebiliriz. Süresinde diğer ülkelere başvurulmayan patent başvuru yapılmayan ülkeler için serbest bilgidir ve herkes tarafından ticari amaçla kullanılabilir. Bu bakımdan patent veri tabanı bakir bir bilgi hazinesidir. En kaba tahminle patent veritabanında bulunan bilginin en azından %90’ı serbest bilgidir.

Başkası Patent Alır mı?

Bir patent başvurusu başka ülkelere genişletilmediği zaman orada başkaları tarafından patent başvurusu yapılıp koruma altına alınabilir mi diye sorulursa buna hayır alınamaz deriz. Bir konuda dünyada sadece bir kez patent verilir. Bir kez bir başvuru sahibi adına patent olarak tescil edilmiş bir buluş sonradan başka kişiler buluşçu gösterilerek ya da başka başvurucular tarafından tescile konu edilemezler. Sonradan yanlışlıkla eksik inceleme yapılarak bir şekilde patent tescili alabilmiş başvurular da önceki tescil delil olarak gösterildiğinde iptal edilir.

uluslararası patent

Uluslararası Patent Tescili için Hangi Yolu İzlemek Doğru Olur?

Uluslar arası Tescillerde Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılacak başvurularda yukarıda linkini verdiğimiz ülkelere orada belirtilen sürelerde giriş yapılırsa 170 ülkeye kadar tescil genişletilebilir.

Avrupa dışındaki ülkelere giriş için tavsiye edilen yol PCT başvurularıdır. PCT başvurusu yolu kullanıldığında ilk başvuruda düzenlenen araştırma raporu tüm sonraki ülkelerde kabul edileceğinden önemli bir parasal avantaj sağlar. Ayrıca ulusal girişlerde süre sınırını 12 aydan 30 aylar düzeyine çıkarması da patentin genişletileceği ülkelerin değerlendirilmesinde büyük bir zaman kazandırmaktadır.

Nerede Tescil Edelim?

Uluslararası patent tescilinde bir diğer dikkat edilecek konu ise hangi ülkelere başvurulacağı meselesidir. Sanıldığı gibi uluslarüstü dev firmalar da tüm dünyada patent tescili başvurusu yapmamaktadır. Diğer ülkelerde başvuru için genel olarak iki kriter dikkate alınmaktadır.

  • Başvuru yapılması muhtemel ülkedeki ticari fırsatın büyüklüğü ve
  • Buluş konusu ürünün üretilme yeterliliği

Eğer buluş konusu ürün çok büyük bir ticari potansiyele sahipse rakiplerin o ülkede ticari yatırım yapma olasılığı da olacağından tescilin genişletilmesi yararlı olur. Diğer yandan patentli ürün yüksek teknolojik bir ürün ise sadece o teknolojiye sahip ülkelerde tescil edilmesi tercih edilebilir.

Call Now Button