Türkiye’de Patent Tescili

Türkiye’de Patent Tescili yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanabilmesi, ekonomiye katkı sağlayabilmesi, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesi için; buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren sistemdir. İki tür koruma vardır:

· Patent
Buluşla ilgili olarak “Tekniğin Bilinen durumunun(buluş basamağı)” araştırılması ve buluşun patentlenebilirliğinin uluslar arası inceleme ile değerlendirilmesi sonucunda uygun görüldüğünde düzenlenen belgelendirmedir. 20 yıllık koruma süresi kazandırır.

· Faydalı Model
Tekniğin bilinen durumu araştırılmaksızın mekanizmalarda gerçekleştirilen geliştirme ve iyileştirmeler için düzenlenen belgedir. Tescilin geçerli olabilmesi için buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olduğunun gösterilmesi gerekir. Düzenlenen araştırma raporu ile buluşun yeniliği ve sanayiye uygun olduğu onaylanmış ise koruma sağlanır. 10 yıllık koruma süresi kazandırır.

Patent tescili tarihinden itibaren üç yıl içinde kullanılmalı ve kullanım Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmelidir. Kullanım ve bildirim yapılmazsa üçüncü şahıslara mahkeme yoluyla zorunlu lisans alma hakkı doğar. Böyle bir durumda lisans ücreti mahkeme tarafından saptanacaktır.

Türkiye’de Patent Tescili ile kazanılan haklar;

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

· Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması

· Patent konusu olan bir usulün kullanılması;

· Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi.

· Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patent ile elde edilen hak tescil edildiği ülkeyi kapsar. Bir konuda dünyada sadece bir kez patent verilir. Verilen patentin hangi ülkelerde korunma sağlaması isteniyorsa buralarda ayrıca sicile kayıt edilmesi gerekir. Uluslar arası Tescillerde Patent İşbirliği Anlaşması(PCT) kapsamında yapılacak başvurularda bir seferde yada 30 ay içinde eklemeler yaparak 170 ülkeye kadar tescil genişletilebilir.

Türkiye’de patent tescili konusunda daha detaylı sorularınız için bize ulaşın.

Call Now Button