Patent Tescili / Faydalı Model Tescili

“Patent tescili faydalı model tescili farkı nedir?” ve bir buluş için hangi başvuru yolunu takip etmek gerekir sorusu en sık karşılaştığımız sorulardandır.  Buluşçular tescil başvurularını yaparken PATENT yada FAYDALI MODEL şeklinde başvuru yapabilirler. Bir buluşun mutlaka patent tescili yada faydalı model tescili olması yönünde karar vermek buluşçuların karar vermekte zorlandıkları konulardandır. Patent olarak başvurulan bir çok buluş aslında faydalı model olarak da tescil edilebilir. Ayrıca faydalı model olarak yapılan başvuruların aslında patent olabilme özelliği taşıdığı söylenebilir.

Bu konuda verilecek en yanlış karar şu olur:Türk Patent Kurumu

Eğer buluş dünyadaki teknik literatür ve patent veri tabanı araştırılsa yeni olmadığı görülecek bir buluş ise başvuru ne patent ne de faydalı model olarak yapılmamalıdır. Başvuru sahipleri yurt dışında gördükleri fakat Türkiye’de henüz uygulama alanı bulamamış yenilikleri özellikle faydalı model tescili için başvuru konusu yapabilmektedir. Bir de bazı buluşlar buluşçu tarafından çok önemli görülmemekte ve bu bakış sebebiyle olsa olsa faydalı model olur denerek sanki patentle faydalı model arasında böyle bir “önemli-az önemli” sıralaması varmış gibi davranılabilmektedir.

Buluşçuların patent ve faydalı model arasında karar verirken en önce buluşlarının yeniliğine emin olmaları devamında faydalı model yada patent yolunu seçme kararı vermeleri en doğru yöntem olur.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar

Patent ve Faydalı Model başvuruları aynı Kanun ile tanımlanmış olduğundan birçok bakımdan aynı özellikleri taşırlar. Aralarındaki temel farklar:

Patent 20 yıl koruma sağlarFaydalı Model 10 yıl koruma sağlar
Patent işlemleri 40-45 ay sürerFaydalı Model İşlemleri 20-25 ayda tamamlanır
Patent başvurusunda araştırma ve inceleme yapılarak patent tesciline karar verilirFaydalı Model başvurularında yalnızca buluşun yeniliğine bakılan bir araştırma raporu düzenlenir
Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller patent ile korunurSistemler, yöntemler, kimyasal formüller faydalı model ile korunamaz
Patent tescili için üç kritere bakılır

  • Yenilik
  • buluş basamağı
  • Sanayiye uygulanabilir olmak
Faydalı model başvurusunda iki kritere bakılır

  • Yenilik
  • Sanayiye uygulanabilir olmak

Buluş Basamağı

Görüldüğü gibi patentle faydalı model arasında en temel farklardan biri “buluş basamağı” konusu. Buluş basamağını örnekle anlatmak her zaman daha kolay olmaktadır.

Bir örnekte buluşun “A+B” olduğunu varsayalım.

A+B buluşu ilgili teknik alanda bilinen bir bilgi ise ne patent ne de faydalı model ile korunamaz

A+B buluşunda en azından A ya da B ilgili teknik alanda bilinen bir bilgi değilse patent olur. Buluşun faydalı model olup olmadığına karar verirken kanuna bakarak karar vermek gerekir. Eğer buluş, sistem, yöntem, kimyasal formül değil ise faydalı model de olabilir patent de olabilir.

A+B buluşunda A bilgisi de B bilgisi de bilinmekte fakat birlikte uygulamaları bugüne kadar yapılmamış ise A+B birlikteyken patent olmazlar ama faydalı model olarak tescil edilme ihtimalleri olabilir.

Bunların dışında bazı durumlarda buluşçu buluşunun ömrünü 10 yıldan kısa olarak hesaplayabilir ve faydalı modelin 10 yıllık koruma süresini kendisi için yeterli bulabilir. Bu gibi durumlarda da faydalı model başvurusu tercih edilebilir.

Patent tescili faydalı model tescili farkı nedir? Başvurunuzu hangi yolla yapmanız sizin için en doğru sonuca ulaşmanız konusunda isabetli olur. Bize sorun.

Call Now Button